FILCOTEN® parkline

Pokojné parkovanie.


Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu – projektanti a prevádzkovatelia garáží stoja pri téme odvádzania vôd pred celým radom úloh. Prirodzene, že najdôležitejším kritériom je životnosť budovy. Rozhodujúca je však aj bezproblémová prevádzka bez sťažností na hlukovú záťaž. FILCOTEN® parkline od augusta 2017 so svojím monolitickým spôsobom výstavby a s jedinečnými materiálovými vlastnosťami boduje v obidvoch oblastiach.


Arrow
Arrow
Požiadavky na odvádzanie vody z garáži sú rozmanité a nemožno ich splniť len tak ľahko. FILCOTEN® parkline bol robený špeciálne pre komplexné potreby výstavby a rekonštrukcie garáží.
ArrowArrow
Slider

Je to komplikované

Požiadavky na odvádzanie vôd z garáží sú rozmanité a ich splnenie sa na prvý pohľad javí ako plné kompromisov, pri ktorých vždy zostáva niektorý z problémov. Pri hľadaní riešení sme sa lepšie pozreli na potreby prevádzkovateľov garáží a vyvinuli sme šikovné riešenie.


Hydraulický výkon vs konštrukcia

Vozidlá na viacero miest garáží prinášajú so sebou značné množstvá vody vo forme snehu, dažďa alebo blata. Toto by hovorilo za hlbší žľab s väčším hydraulickým výkonom. Na druhej strane by bol hlbší žľab väčším zárezom do výstuže konštrukcie podláh a strechy a príliš by oslaboval prierezy konštrukcie.


Roštový kryt vs protihluková ochrana

Rošt vpustu na plochom žľabe na odvádzanie vody sa síce postará o napojenie na okolie v jednej rovine, na veľmi frekventovaných priestoroch to však skrýva ďalší problém: pri každom prejazde rýchlosťami, ktoré sú v garážach bežné, sa nemožno vyhnúť klepotu, predovšetkým vtedy, ak sa po žľabe jazdí v pozdĺžnom smere. Tento rušivý hluk sa v pevnom médiu – betóne – ľahko šíri na susediace časti budovy. Pre obyvateľov by to za určitých okolností mohlo znamenať hlukovú záťaž. Ak je naproti tomu rošt pevne priskrutkovaný k telesu žľabu, často to môže viesť ku korodovaniu skrutkových spojov.


Znášanlivosť materiálov pre vysokú životnosť

Pre dlhý čas životnosti garáží je rozhodujúca zhoda použitých stavebných materiálov. Materiály, ktoré susedia, by mali byť svojimi vlastnosťami čo najviac podobné, aby sa minimalizovali pnutia a aby sa predchádzalo trhlinám. Práve v priestoroch, ktoré sú zaťažené vlhkosťou, sú aj tie najmenšie trhlinky vstupnou bránou pre škodlivé soli, ktoré narušujú stavebné materiály. Klasický betón sa na zhotovenie hrebeňového žľabu nehodí. Žľaby z ušľachtilej ocele sa síce javia ako protikorózna alternatíva, sú však veľmi nákladné.


FILCOTEN® parkline

S FILCOTEN® parkline sa nám po prvý raz podarilo, z High Performance Concrete (HPC) zhotoviť hrebeňové žľaby, ktoré možno robiť sériovou výrobou a úsporne, ktoré navyše spĺňajú požiadavky na výstavbu a rekonštrukcie garáží.

  • FILCOTEN® a okolitý betón majú rovnaký koeficient rozpínavosti, čo zaručuje dlhodobé pevné osadenie a minimalizuje pnutia. Okrem toho sú žľaby z FILCOTEN® až o 70% ľahšie ako pôvodné betónové žľaby a majú rovnaký výkon pri podstatne nižšej konštrukčnej výške.
  • Pretože sa hrebeňový žľab z dôvodu svojho monolitického spôsobu stavania zaobíde bez roštového krytu, pri jazde po ňom nedochádza k možnému klepotu – hluková záťaž priľahlých budov je silne znížená.
  • Nízka konštrukčná výška len 35 alebo 50 mm prakticky nenarušuje statickú konštrukciu. Optimalizované teleso žľabu s vypúšťacími kanálmi sa zároveň stará o rýchly transport vody k odtoku v strede žľabu.

Ďalšou výhodou je nehorľavosť materiálu FILCOTEN®. Práve na používanie vo vnútri budov sa to prejavuje ako neoceniteľná výhoda vo veciach protipožiarnej ochrany.


Žľab pre zelené budovy

K tomu ešte pribúdajú mimoriadne trvanlivé vlastnosti materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete). Ako cementom viazaný minerálny materiál je na 100% recyklovateľný. IBR osvedčuje, že FILCOTEN® chráni zdravie a životné prostredie, pretože je zaručene stavebno-biologicky neškodný a neobsahuje biocidy, rozpúšťadlá, prchavé organické zlúčeniny alebo ťažké kovy. Okrem toho sa pri výrobe používa výlučne ekologický energetický mix s vynikajúcou bilanciou CO2. Takže sa FILCOTEN® parkline pre zelené budovy hodí ako žiaden iný žľab.


Komfortné príslušenstvo

Projektovanie, zabudovanie, používanie a údržbu FILCOTEN® parkline robí mimoriadne účinnými celý rad premyslených prvkov.

  • Kladenie žľabu zjednodušujú nastaviteľné oceľ.gulatiny so skrutkovým fixovaním: teleso žľabu možno predinštalovať podopreté o príchytku a potom kompletne zabetónovať. Pri zabudovaní tým odpadáva použitie ťažkého náradia.
  • Teleso žľabu počas betónovania chráni dočasné zakrytie konštrukcie.
  • Inovatívny spojovací prvok umožňuje krížové spoje, príp. spoje do tvaru T/L.
  • Inteligentný kryt odtoku z ušľachtilej ocele V2A funguje ako stojinové premostenie a kvôli čisteniu ho možno odstrániť veľmi jednoducho.

Široké možnosti použitia

FILCOTEN® parkline spĺňa komplexné požiadavky projektantov a prevádzkovateľov garáží na funkčnosť a úspornosť odvodňovacích systémov. Tento materiál navyše presviedča svojimi trvanlivými vlastnosťami. Používanie tohto systému sa však neobmedzuje len na garáže. Či už vo vnútri alebo na vonkajších plochách, FILCOTEN® parkline presviedča všade tam, kde sa vyžadujú malé konštrukčné výšky, optimálna možnosť odtekania, vysoká stabilnosť, protihluková ochrana a možnosť trvalo udržateľného spôsobu výstavby.


Viac o FILCOTEN® parkline sa dozviete v tejto brožúrke.
Angličtina alebo nemčina

Karl-Heinz Gramlich
Director Sales &
Product Management
BG-Graspointner | Austria
share with
(2 votes)