Nový FILCOTEN® green

Vyššie, rýchlejšie, čistejšie.

Zachytávať väčšie množstvá zrážok a čistiť od nečistôt do takej miery, že výsledok môže vsakovať priamo do zeme - FILCOTEN® green túto úlohu zvláda doteraz úplne bravúrne. Nová rakúska norma B 2506-3 upravuje požiadavky a skúšobné metódy filtračných materiálov. Zareagovali sme a s novým systémom FILCOTEN® green sme vytvorili úsporný žľab v službách nášmu životnému prostrediu. S konštrukčnou výškou 640 mm je to doteraz na trhu najvyšší substrátový žľab a dokazuje, že kvôli účinnosti a čistote niekedy záleží na veľkosti.

Play
Arrow
Arrow
ArrowArrow
SliderPriamou cestou späť k prírode

Pri kolobehu vody v prírode zrážky v ideálnom prípade vsiaknu tam, kde napadnú. V reálnom svete tomuto však odporujú tri faktory.

  • Vďaka čoraz väčšiemu osídľovaniu sa zväčšuje podiel uzavretých plôch. Zrážky nemôžu jednoducho vsakovať, musia byť odvádzané odvodňovacími systémami. V mnohých mestských oblastiach vďaka tomuto klesá hladina podzemnej vody.
  • V priemyselných oblastiach sú zrážky silnejšie znečistené vďaka znečisteniu vzduchu.
  • K tomuto prichádza ešte doprava a jej dôsledky v podobe prachu, solí a oteru z pneumatík.

Ak by sme vodu s takýmito záťažami jednoducho odvádzali do zeme, to by nebolo problematické len z ekologického hľadiska, ale zakazujú to aj zákony. Okrem toho treba v budúcnosti počítať ešte aj so zvýšenými zrážkami a odvodňovacie kanály sú už dnes miestami preťažené transportom do čističiek odpadových vôd. Substrátové žľaby sú schopné zrážky prijímať, čistiť, nechať ich vsiaknuť do vody, a teda ich vrátiť do prírodného kolobehu vody.

Nová norma, nový substrát

Prísnejšie požiadavky na technické filtre predpisujú zvýšenie hrúbky substrátu zo 150 na 300 mm. Nový FILCOTEN® green takto čistí zrážkovú vodu ešte účinnejšie, a to pri veľkej rýchlosti vsakovania. Novo vyvinutý technický filter s najvyššou možnou triedou čistenia teraz nezachytáva len vodu zo spevnených plôch, ale aj vodu stekajúcu zo zinkových a medených striech.

Vyzrel aj na väčšie množstvá

Za prvých päť až pätnásť minút intenzívnych dažďových prehánok môže spadnúť väčšie množstvo zrážkovej vody, než aké môže vsiaknuť cez filter. Na zachytenie týchto špičiek sa nadmerné množstvo bude najprv zhromažďovať v žľabe a neskôr jednoducho vsiakne. Tento proces sa nazýva retencia. Nový FILCOTEN® green má značne zväčšený retenčný objem rovno pod vtokovým roštom. Takto sa môžu väčšie množstvá zrážok spracovať bez toho, aby sa voda vzdúvala a odvodniť sa môže ešte väčšia plocha ako doteraz. Ďalšou výhodou je, že sa pri väčšom množstve vody zvyšuje tlak vody, a teda rýchlosť vsakovania. K väčšej prípojnej ploche na bežný meter žľabu prispieva aj zväčšenie menovitej svetlosti z 300 na 400 mm.Prípojné plochy na bežný meter žľabu,
podľa intenzity zrážok
Pripojiteľná plocha (m2) Intenzita zrážok (l/s*Ha)
87 150
65 200
52 250
43 300
37 350


Trikrát čistý

Nový FILCOTEN® green spája osvedčené silné stránky a najnovšiu technológiu a v troch oblastiach – suroviny, výroba a použitie – sa vyznačuje mimoriadnou čistotou a trvalou udržateľnosťou.

  • Suroviny
  • Ako aj u jeho predchodcov, teleso žľabu pozostáva z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete), a teda sa zakladá na minerálnych a na 100% recyklovateľných surovinách, úplne bez rozpúšťadiel alebo živíc.

  • Výroba
  • Zrieknutím sa rozpúšťadiel a živíc preberáme zodpovednosť za našich zamestnancov a chránime ich pred škodlivými výparmi. Okrem toho sa v celom výrobnom procese používajú výlučne veterné, vodné a iná ekologické zdroje energií.

  • Použitie
  • Používanie odporúčame všade tam, kde čistota jednoducho nepostačuje. Toto platí predovšetkým pre priemyselné budovy, obytné domy s parkovacími miestami, logistické centrá a pre domy so zinkovými alebo medenými strechami. Nový technický filter tu presvedčí svojím veľkým spektrom účinnosti. Predčisťovacie filtračné rúno nad substrátom, ktoré možno ľahko nainštalovať a vymieňať, sa postará o účinné predčisťovanie tým, že zachytáva hrubé nečistoty, a týmto spôsobom zaručuje dlhú životnosť substrátu.
Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
share with
(2 votes)