INICIATÍVA GLOBAL 2000 A WWF RAKÚSKO

Ochrana klímy? To je ekonomická téma!

Kto hovorí, že hospodárstvo sa za klimatické ciele zasadzuje dobrovoľne len nerado? Až 242 najdôležitejších podnikov Rakúska sa 22.11. obrátilo na budúcu spolkovú vládu listom s konkrétnymi požiadavkami k ochrane klímy. Túto výzvu iniciovali WWF Rakúsko a GLOBAL 2000. Firma BG-Graspointner (materská spoločnosť HYDRO BG s.r.o.) patrí k hrdým podporovateľom tejto iniciatívy a víta ju ako silný signál pre politikov, aby boli teraz aktívni.
Spoločne za ochranu klímy

KOchrana klímy je v záujme nás všetkých. Okrem toho existujú aj silné ekonomické dôvody preto, aby sme sa zasadzovali za životné prostredie. Klimatické zmeny v súčasnosti v Rakúsku vyvolávajú každoročne náklady asi jednu miliardu eur, so stúpajúcou tendenciou. Preto vyslovene vítame APEL HOSPODÁRSTVA ZA ENERGETICKÉ ZMENY A OCHRANU KLÍMY a veľkú účasť z celého Rakúska. Pretože ambiciózne ciele môžu politici, veda, hospodárstvo a spotrebitelia dosiahnuť len spoločne.

Centrálne požiadavky

Podniky sa na strany obrátili s týmito požiadavkami:

  • Záväzná spoločná stratégia za vystúpenie z fosílnych energií do roku 2050
  • 100 percent el.energie z obnoviteľných energií do roku 2030
  • Akčný plán na vybudovanie verejnej dopravy a elektro-mobility
  • Podpora tepelnej sanácie a ekologických vykurovacích systémov
  • Program s podnetmi pre podniky a domácnosti, kvôli väčšej energetickej efektívnosti a úspornosti
  • Riadiaci systém pre optimalizáciu trvalo udržateľných investícií

Keď sa z týchto nápadov stanú skutočné rámcové podmienky, vzniknú správne podnety pre ekologické konanie, nezávisle od zákonodarných období. Rakúske podniky by dôsledne investovali do ekologických technológií.

Čosi sa pohlo!

Tento apel je už druhým svojho druhu po tom, čo ten prvý z januára 2017 išiel do stratena z dôvodu tohtoročných nových volieb. Vtedy ho podpísalo 190 podnikov, teraz je ich už 242 a pribúdajú k nim ďalšie. V tejto jednotnosti je aj sila iniciatívy: ak to robia všetci, nikto nemusí mať pocit, že je jediný. A s každým podnikom, ktorý k tomu pribudne, vzrastá tlak na tie, ktoré sa nechcú rozkývať.

Iniciatívou je nadšený aj Bernhard Knoblechner (výrobný riaditeľ, BG-Graspointner):


Máme pocit, že sa tu rozbieha niečo veľmi veľké. Všetci zistili, že sa niečo musí dať do pohybu a že to môžeme dokázať spoločne. Teším sa tomu. Aj preto, že sme sa ako podnik utvrdili v tom, čo robíme. Trvalo udržateľný rozvoj nebol pre nás len krásnym slovným spojením, ktorým sa možno pýšiť, bol vždy pevnou súčasťou DNA firmy BG-Graspointner.


K firme BG-Graspointner sa to hodí

Apel na politikov sa skutočne hodí k našej dlhoročnej filozofii. Aj tu sa opäť ukazuje, že ochrana klímy je v podstate ekonomickým záujmom. Je dopyt po ekologických produktoch, pretože chránia zdroje. Najlepším príkladom z našej firmy je náš materiál HPC FILCOTEN®. Je ľahký a zároveň mimoriadne stabilný. Žľaby z tohto materiálu – v porovnaní s produktmi z betónu – zapríčiňujú podstatne menšie náklady na prepravu a palivá. Okrem tohto sme sa ako Klimabündnis Betrieb (podnik šetrný k živ.prostrediu) zaviazali k tomu, že budeme so zdrojmi zaobchádzať úspornejšie. Energetická spotreba na výrobu jedného žľabu FILCOTEN® je v porovnaní s klasicky vyrábaným žľabom polovičná!

Žiadna slovná pretvárka!

Táto výzva pre politikov nemá zostať len slovnou pretvárkou. Želáme si, aby nasledovali činy, a preto apelujeme na strany budúcej spolkovej vlády, aby uvedené požiadavky realizovali v záujme nás všetkých. Ako podnik potrebujeme mať jasno a istotu pre dlhodobé a cielené investície do budúcnosti. Hospodárstvo signalizuje, že je pripravené prispieť k ochrane klímy. Teraz sú na ťahu politici.

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria
share with
(1 Vote)