BYTOVÝ KOMPLEX RIEDENBURG

Pekné bývanie v Salzburgu


Samotným obytným priestorom ešte nevzniká skvelý byt. Na príklade bývalých Riedenburgských kasární v Salzburgu sa ukazuje významná úloha krajinnej architektúry.


Základná myšlienka

Koncept integruje novú budovu do okolitých štruktúr a obyvateľom a susedom poskytuje možnosti väzieb a pobytu. Urbanita a verejnosť variujú v rámci príbytkov, ale všetky oblasti sú prepojené koherentným celkovým konceptom. Kirsten Schomakers, architektka v spoločnosti Agence Ter .de GmbH Landschaftsarchitekten, sa rozhodujúcim spôsobom podieľala na vzniku konceptu vonkajších objektov pre nový bytový komplex.

Svoj nápad vysvetľuje nasledovne:

Vonkajšie objekty majú poskytovať rozličnú atmosféru, od napoly súkromných priestorov v bezprostrednom okolí bytov, až po urbánne miesta, od pokojných pobytových priestorov po obchodné a živé priestory. Pritom majú zostať napriek hustej zástavbe Rainbergu vždy zážitkové a vytvoriť orientáciu vonkajšieho priestoru bytového komplexu.

Takéto začlenenie do okolia sa darí vďaka trom prvkom vonkajších objektov, ktoré sa síce svojím priestorovým pôsobením odlišujú, všetky sú však otvorené smerom na východ až po zelený Rainberg, ktorý tu priamo hraničí s areálom. Takto sa podarilo vytvoriť väzbu medzi urbanitou a prírodou a rozličnými nárokmi obyvateľov a susedov. Tieto tri takzvané krajinné fúgy sú:

  • urbánny vstup na severe
  • topografická krajinná fúga
  • južný vstup


Pohľad do bytového komplexu Salzburg Riedenburg, ktorý bol otvorený v septembri 2018
Urbánny vstup na severe

Na severnom vstupe sa nachádza urbánne stvárnené námestie Kattundruckerplatz. Okrem zastávky verejnej hromadnej dopravy skrýva aj vilu v štýle biedermeier, ktorá sa do začiatku výstavby používala ako materská škola (táto sa medzičasom nasťahovala do novej budovy v areáli). Toto námestie slúži aj ako prístupová a prijímacia zóna pre kancelárske a podnikateľské priestory, ktoré sú tu nasťahované. Prvky riešenia na Kattundruckerplatz zachytávajú remeslo farbotlače na bavlnu. Námestie je členené stromami príjemne aromatického žltodrevca farbiarskeho . Z tohto dreva sa dá získavať textilné farbivo, ktoré pripomína využívanie susedného areálu slúžiaceho na farbotlač na bavlnu.Severný vstup s príjemne voňavými stromami žltodrevca farbiarskeho
Topografická krajinná fúga a južný vstup

V strede areálu poskytuje rozsiahla zelená plocha priestor pre verejnosť a pobyty. Tento vonkajší objekt začína urbánne v podstate vstupom Moosstraße pri materskej škole a spoločenskom dome a siaha až po Leopoldskronstraße na východnom konci.Rozsiahla zeleň od západného vstupu po východný okraj


Stvárnenie sústreďuje pohľad ponad areál až po zeleň Rainbergu. Je tu množstvo možností výhľadu, pobytov a hier. Cez tento priestor vedú chodníky pre peších a cyklistické cestičky. Na východnom okraji protihluková stena chráni proti dopravnému hluku z ulice Leopoldskronstraße.Modelovaná protihluková stena na východnom okraji slúži ako vyhliadková plošina na Rainberg a v zime ju možno používať na sánkovanie.


Priestor protihlukovej steny je modelovaný tak, že ho možno využiť na pobyt a v zime na sánkovanie. Navrchu malá vyhliadková plošiny poskytuje pohľad na Rainberg a prehľad ponad nový bytový komplex. Na juhu, na križovatke Sinnhubstraße/Leopoldskronstraße, sa otvára pohľad na najjužnejšiu časť. Námestie definujú jednotlivé stromy rozličných druhov. V priestore stavby z kameninových tehál, ktorého kultúrne využitie sa zmení, napája námestie na priestor vstupu do nového kultúrneho centra.Priestor najjužnejšej časti sa tiež otvára smerom na Rainberg
Čo dokáže troška farby

V samotnom areáli sa nové obytné a administratívne budovy zlučujú do častí po troch domoch. Na jednej strane sa to podarilo napoly súkromnými terasami vo dvoroch, ktoré sa od zvyšku akoby parkovej krajiny odlišujú nepatrným výškovým rozdielom, prispieva však k tomu aj koncept zelene: v každej časti sú farebne zosúladené vonkajšie fasády so zeleňou a vzniká vyvážený vzhľad z teplých a chladných odtieňov. Takto terasa vo dvore každej časti v kombinácii so zeleňou a vonkajšími fasádami vytvára vlastnú atmosféru, ktorá sa v priebehu ročných období mení. Kvôli relativizovaniu veľkosti obytných domov sa navyše farebne vhodne naplánovali ovocné stromy, ako sú čerešne, jablone, hrušky alebo mišpule. Členenie na farebné časti v neposlednej miere poskytuje orientáciu na ceste po bytovom komplexe.Nové budovy boli spojené do častí po tri domy, vonkajšie fasády a zeleň sú navzájom farebné zosúladené.
Cesta a pohľad na bytový komplex

Severno-južným smerom prebieha pás cesty a vedie cez bytový komplex. Pripravuje zážitok zo zelených vonkajších objektov, spája budovy, vytvára miesto, kvalitu pobytov a vstupné priestory. Pás cesty nevedie rovno, ale kľukatí sa po areáli a vytvára prístup na všetky verejné miesta. Pretože sú byty a terasy vo dvoroch trošku vyvýšené, umožňujú pohľad na pestrý vonkajší priestor s jeho rozmanitým využitím a zeleňou.Architektonické časti dopĺňajú tri prvky: 3 fúgy k Rainbergu (vľavo, v strede a vpravo) Terasy vo dvoroch ako súkromný vstup (žlté) a pás cesty s aktívnymi plochami (zelený)
Ako môže byť krajinná architektúra trvalo udržateľná?

Kirsten Schomakers pozná odpoveď na túto otázku: tak, že sa použijú domáce druhy stromov a rastlín a materiálov s krátkymi prepravnými cestami, že sa verejné plochy urobia robustné a nadčasové. Okrem toho vyzdvihuje význam zelene:

Zeleň slúži na akumuláciu vody, a takto podporuje klímu v mestách. Popri dobrom riešení je teda dôležitým prvkom na to, aby sa vytvorila príjemná kvalita pobytov. Dodatočné pokrytie zemou na strešných terasách a na podzemných garážach bráni prehrievaniu stavebnej hmoty a dažďovú vodu odovzdáva do okolia pomaly.

Viac o výzvach pri odvádzaní vody v bytovom komplexe Riedenburg si prečítate tu.

Aj vy hľadáte trvalo udržateľné riešenie pre odvádzanie vôd? Naši špecialisti vám radi poradia.
Prosíme, zavolajte nás na: +421 34 79 79 622-626, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo www.bg-graspointner.com.

Gottfried Graspointner
Sales advisor north Austria
BG-Graspointner GmbH
share with
(0 votes)