CHRÁNENÉ DIELNE SALZBURG

Práca s pridanou hodnotou


Chránené dielne Salzburg sú naším vari najpôsobivejším partnerom. Táto verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným poskytuje pre postihnutých od roku 1977 plnohodnotné pracovné miesta. Tento podnik zároveň spĺňa najvyššie požiadavky na výkon a profesionalitu.Silný výkon, široko rozvinutý

Chránené dielne Salzburg boli pred viac ako 40 rokmi prvým rakúskym podnikom, ktorý sa dôsledne zasadil o to, aby poskytoval prácu ľuďom s postihnutím. Organizované ako verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným, sú Chránené dielne Salzburg síce nie orientované na zisky (zisk musí byť nulový a 80 percent pracovísk je podporovaných verejným sektorom), ale práca, ktorú podnik poskytuje, je viac ako konkurencieschopná. Ponúkané služby siahajú od ošetrovania zelene, čistenia a výroby reklamných artiklov, až po výrobu v oblasti techniky a medicíny. K početným zákazníkom okrem iného patrí aj firma Mubea Carbotech (dodávateľ pre automobilový priemysel, okrem iného pre McLaren) a KTM. Pre firmu Mubea Carbotech robia Chránené dielne Salzburg povrchovú úpravu a prípravu hliníkových dielov pre McLaren Carbonfaser-Monocoque, pre firmu KTM vyvinuli skúšobňu na meranie momentu otáčania plynových rukovätí. Majú tam dokonca sterilnú miestnosť na výrobu sterilných krvných vakov pre medicínske zariadenia. Chránené dielne Salzburg sú okrem toho učňovským podnikom, v ktorom sa možno vyučiť v 14 odboroch.Čo je iné?

Astrid Lamprechter je konateľkou v Chránených dielňach Salzburg. Ak sa jej opýtate na rozdiely medzi nimi a inými podnikmi, bude zdôrazňovať sociálnu funkciu práce:

Najdôležitejším pre naše kolegyne a kolegov je to, aby mohli viesť život, o ktorom rozhodujú sami. K tomu patria predovšetkým samostatne zarobené peniaze. Preto ide vždy o to, aby sa zachovala produktivita.

Pre ľudí s postihnutím je okrem toho často ťažké, aby sa v súkromí mohli na sociálnom živote zúčastňovať na vlastnú päsť. Úlohu tu zohráva neistota a hrozba stiahnutia sa medzi vlastné štyri steny. Chránené dielne Salzburg preto svojim kolegyniam a kolegom intenzívne pomáhajú. Na jednej strane ponukou kultúrneho vyžitia a súkromných aktivít, na druhej strane flexibilnými modelmi práce alebo ponukou v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad prednášky na tému zdravej výživy, na tému zaobchádzania s peniazmi, s internetom alebo pri komunikačných tréningoch. Ide o to, aby sa rúcali prekážky na ceste do verejného sociálneho života a aby sa vytvoril pocit spolupatričnosti, hovorí pani Lamprechter.Rôznorodosťou proti kríze

Konateľka stála v čase hospodárskej krízy pred veľkou výzvou, ako nájsť vlastnú sanačnú cestu pre integratívny podnik. Z dôvodu sociálnej úlohy neprichádzalo do úvahy žiadne prepúšťanie. Túto úlohu splnila vďaka jej vlastným skúsenostiam z oblasti manažmentu a sociálnych vecí, ako aj vďaka podpore od verejného sektora.

Silno sme sa sústredili na región a značne sme rozptýlili trhové riziká.

Chráneným dielňam Salzburg pri tomto veľmi prospela rôznorodosť služieb. Medzi asi 480 zamestnancami sú kolegyne a kolegovia z rozličných profesií. Lamprechter:

Priemerný vek ľudí, ktorí u nás začínajú, je 37 rokov. Mnohí začínajú s „normálnym“ životopisom, potom dôjde k nejakému ochoreniu a ľudia prichádzajú o svoju doterajšiu výkonnosť. Toto sa môže stať každému. Prakticky sme prierezom celkového obyvateľstva.Podnik ako každý iný

Stáva sa aj to, že kolegyne a kolegovia Chránených dielní Salzburg pracujú vo firmách zákazníkov. To si – prirodzene – vyžaduje trošku času na zapracovanie a podporu, aby sa zblížili so zákazníkmi. V ideálnom prípade však vonkajšie zvláštnosti nezohrávajú žiadnu úlohu, hovorí pani Lamprechter.

U zákazníka je stredobodom pozornosti skôr kvalita práce. Každý projekt začíname otázkou, ako môžeme vyriešiť problém nášho zákazníka.

Zdá sa, že to doteraz vynikajúco klape, pretože odozva je veľmi pozitívna. Astrid Lamprechter považuje za najdôležitejšie predpoklady úspechu transparentnosť a dobrú komunikáciu so zákazníkom.Ako sme sa dostali k Chráneným dielňam Salzburg?

Johann Heisler, vedúci nákupu vo firme BG-Graspointner, si spomína:

Na našom mítingu supply chain vyvstala otázka, ako môžeme zvládnuť úlohy, ktoré nepatria do našich hlavných kompetencií. Tak sme sa dostali k Chráneným dielňam Salzburg.

Po návšteve v roku 2018 došlo rýchlo k prvej spolupráci. Chránené dielne Salzburg v tej chvíli prevzali za firmu BG-Graspointner úlohy v oblasti jemného komisionovania a výroby reklamných prostriedkov. Aj vo firme už nabehla spolupráca s kolegami z Chránených dielní Salzburg.Rovnocenné partnerstvo

Za Chránené dielne Salzburg toho však hovorí ešte viac. Sú partnerom firmy BG-Graspointner, ktorá tiež kladie veľký dôraz na trvalo udržateľné konanie. To sa prejavuje na reklamných prostriedkoch z podniku a na tej skutočnosti, že Chránené dielne Salzburg uverejnili správu o trvalej udržateľnosti.

Johann Heisler:

Kvalitou práce sme úplne nadšení. Tak veľmi, že už permanentne uvažujeme o tom, ako ich ešte viac môžeme zapojiť do spolupráce.

Heisler vyzdvihuje príklad báječného manažmentu obstarávania:

Pre naše vlastné reklamné prostriedky sme hľadali určitú bavlnenú tašku fair trade. Chránené dielne Salzburg ju našli a opatrili pre nás značkou. Táto práca, orientovaná na riešenia, projektový manažment a rozmanitosť procesov, o ktoré sa tu možno oprieť, urobili na nás veľký dojem. V budúcnosti by sme chceli z tohto aj viac.

Johann Heisler
Head of Purchase
BG-Graspointner GmbH
share with
(0 votes)