QUARTIER RIEDENBURG

Riešenie sa nájde vždy. Alebo aj dve.


Pri projektoch niekedy narazíme na nepredvídané výzvy. Vtedy ide o to, aby sme spontánne našli také vhodné riešenia, ktoré spĺňajú rovnako požiadavky staviteľov, ako aj technické zadania.Arrow
Arrow
V areáli niekdajších Riedenburgských kasární vznikne 316 nových bytov pre rozličné nároky rodín, slobodných, osamelých rodičov a seniorov.
ArrowArrow
Slider


Nový obytný areál pre rozmanité nároky

V Salzburgu od roku 2018 vzniká v areáli bývalých Riedenburgských kasární 22 budov s 316 novými bytmi pre rozličné nároky rodín, slobodných ľudí, osamelých rodičov a seniorov. Areál o veľkosti 35.000 metrov štvorcových, ktorý bol kedysi obkolesený vysokými múrmi, je teraz zo všetkých strán prístupný komunikáciami pre cyklistov a chodníkmi. Areál je pre široké spektrum obyvateľov atraktívny vďaka parku o veľkosti 5.000 metrov štvorcových s priestormi na hranie, ako aj s početnými obchodnými priestormi s miestom pre lekárske ambulancie alebo startupy a s dennou kaviarňou s cateringovou prevádzkou. Už boli odovzdané prvé byty.Moderný koncept dopravy

Koncept dopravy predpokladá podzemnú garáž s viac ako 300 parkovacími miestami a s viacerými vjazdmi a výjazdmi. Toto bude doplnené 20 pozemnými parkovacími miestami pre dodávateľov a návštevníkov, okolo 830 miest pre bicykle a dvoma parkovacími miestami s nabíjacími stanicami pre elektrické vozidlá.Podzemná garáž verzus odvodňovanie

Počas projektovania sa z podzemnej garáže vykľula jedna z najväčších výziev. Pôvodný projekt na odvodnenie nezastrešených povrchov plánoval bodové odtoky. V prípade podzemnej garáže pod nimi by boli na to na viacerých miestach potrebné prieniky cez stropy.

Markus Unterberger, technická podpora vo firme BG-Graspointner, hovorí:

Prieniky cez stropy by boli spôsobili veľké zvýšené náklady a navyše by boli oslabili statiku konštrukcie. Bodové odtoky teda neboli žiadnou výhodou.


Úspešné hľadanie riešení

V úzkej spolupráci s Albertom Eberdorferom, konateľom firmy Geologie-Wasser-Umwelt GmbH, vyvinul Markus Unterberger alternatívne riešenia. Eberdorfer naznačuje jeden z hlavných problémov u tohto projektu:

V podzemnej garáži miestami neexistuje žiaden využiteľný spád. Odtokové výšky sú navyše veľmi nepatrné, pretože profilovanie podzemnej garáže a horná hrana terénu prebiehajú v protismere.

Kvôli spoločne vyvinutým riešeniam sme urobili hydraulické výpočty. Aby sme zaručili potrebný hydraulický výkon, na niektorých miestach sme sa rozhodli pre použitie širších žľabov. Sčasti boli niektoré spádové plochy pripojené priamo na hlavné žľaby. Na dvoch miestach v areáli, okrem iného na ihrisku, boli potrebné špeciálne konštrukcie. Pretože spád tam bol príliš nepatrný, použili sme zvlášť hlboké žľaby. V nich bolo vybetónované upravené dno žľabu tak, aby sa vytvoril umelý spád. Tu sa ako ideálny ukázal náš žľabový materiál FILCOTEN® HPC, pretože vďaka svojim minerálnym vlastnostiam materiálu vytvára veľmi pevné spojenie s betónovými klinmi. Takto sme mohli dosiahnuť dostatočné konštrukčné výšky. Všetka odpadová voda odteká cez odtokové vedenia do podzemných vsakovacích zariadení. Záťažové vody z podzemnej garáže alebo parkovacích plôch sa odvádzajú kanálom.

Eberdorfer prejavil spokojnosť s výsledkami a nadšenie nad myšlienkou ochrany životného prostredia pomocou odvodňovacích systémov BG. Trvalo udržateľný rozvoj sa musí presadiť všade tam, kde to len ide.


Je namieste, aby sme sa nad tematikou likvidácie odpadov zamýšľali už na začiatku projektu. Materiál, ktorý možno recyklovať na 100 %, má jasnú výhodu.


Gottfried Graspointner, poradca predaja vo firme BG-Graspointner, zdôraznil pozitívny výsledok a pri tomto projekte vidí viacero dôvodov pre úspešnú spoluprácu:


Najväčšou výzvou bolo nájsť najlepšie technické a ekonomické riešenie a dodať ho včas. S výsledkom sme veľmi spokojní. Pre architektov, projektantov a staviteľov sme zas boli o niečo viac, než len riešitelia problémov.


Aj vy hľadáte riešenie pre technicky náročný projekt? Radi vás podporíme. S našimi odborníkmi pre trvalo udržateľné odvodňovanie sa môžete spojiť na +421 34 79 79 622-626, príp. www.bg-graspointner.com .Nenechajte si ujsť pokračovanie:

V druhej časti sa presne pozrieme na vzrušujúci koncept nezastrešených plôch pre obytný komplex Quartier Riedenburg. Len na našom blogu.Popis projektu


Názov projektu: Quartier Riedenburg

Miesto: Salzburg

Typy vystužených žľabov: FCT pro G svetlosť 150 // FCT pro V svetlosť 100 // FCT pro V svetlosť 100 mini H=80 // FCT pro V svetlosť 150 mini H=170, H=120, H=100 // FCT pro V svetlosť 200 // FCT pro V svetlosť 200 mini H=200 // BG TE štrbinový žľab na terasy E, SW18, zavretý, variabilná konštrukčná výška 80-130 // BG-FA fasádny žľab V RB 130, fixná konštrukčná výška 55, perforovaný na obidvoch stranách // BG-FA fasádny žľab V RB 200, fixná konštrukčná výška 55, perforovaný na obidvoch stranách // BG-FA fasádny žľab V RB 250, fixná konštrukčná výška 55, perforovaný na obidvoch stranách // BG-FA fasádny žľab V RB 250, fixná konštrukčná výška 90, perforovaný na obidvoch stranách

Celkový počet bežných metrov: 1.558 m

Servisná podpora BG:Hydraulické výpočty, špeciálne konštrukcie pre umelý spád v mimoriadne hlbokých žľaboch,

Zákazník/staviteľ: GSWB Salzburg

Projektový tím BG: Gottfried Graspointner, Markus Unterberger

Obchodný partner BGs: Würth Hochenburger GmbH in Salzburg

Architekt/projektant: DI Albert Eberdorfer (Geology Water Environment GmbH) // DI Mag. Otmar Stöckl (landscape architect) Schwarzenbacher // Struber Architekten ZT GmbH // Fally & Partner Architekten ZT GmbH

Stavebný podnik: Generalunternehmer RHZ Salzburg // Garten-Landschaftsbau GmbH

Gottfried Graspointner
Sales advisor north Austria
BG-Graspointner GmbH
share with
(1 Vote)