Trvalo udržateľný rozvoj v stavebníctve

Lepšie stavanie s ÖGNI


Nehnuteľnosti sa už dávno nehodnotia len podľa lokality alebo veľkosti. O bezpečnosť investícií sa starajú aj ekologické a sociálno-kultúrne kritériá a vytvárajú nové povedomie. Ako člen ÖGNI túto ideu podporujeme.Arrow
Arrow
Misia spoločnosti ÖGNI: Aby ako certifikujúci orgán zakotvila trvalú udržateľnosť do odvetvia stavebníctva a nehnuteľností.
ArrowArrow
Slider


Toto je misia

Rakúska spoločnosť pre trvalo udržateľné obhospodarovanie nehnuteľností (ÖGNI) sleduje cieľ presadzovania dôslednej trvalej udržateľnosti v odvetví stavebníctva a nehnuteľností. Majú vznikať budovy s vysokou hospodárnou a sociálnou efektívnosťou, ktoré budú počas celých generácií pôsobiť pozitívne na zdravie, spokojnosť a výkonnosť ich užívateľov. Ako certifikačný orgán však spoločnosť ÖGNI nie je osamelým bojovníkom, ale účasťou celoeurópskej iniciatívy s partnerskými organizáciami v Nemecku, Švajčiarsku, Dánsku, Francúzsku, Írsku a v Španielsku.Silný systém

Spoločnosť ÖGNI pritom vsadila na nemecký systém DGNB, jeden z celosvetovo troch uznávaných certifikačných systémov, ale jediný, ktorý prikladá ekológii rovnakú váhu ako iným aspektom. Medzi viac ako 200 parametrami sa nachádzajú kritériá k spotrebe CO2, hluku, svetlu, vzduchu a recyklovaniu, ale napríklad aj otázka, do akej miery sa nehnuteľnosť do plánovaného prostredia vlastne hodí. Podľa toho, ako budova zadania spĺňa, sa udeľujú pečate od bronzovej po platinovú. Spoločnosť ÖGNI je v súčasnosti v tejto oblasti najvýznamnejším certifikačným orgánom Rakúska.

Certifikáty, ktoré sa vyžadujú pri vypisovaní konkurzov na projekty, sú zaujímavé pre tých, ktorí pripravujú projekty a pre investorov, pretože rozsiahlym spôsobom dokumentujú trvalú udržateľnosť nehnuteľnosti, to znamená, naprieč celým životným cyklom budovy. Takto poskytujú cennú výpovednú hodnotu o bezpečnosti investícií. Spoločnosť ÖGNI sprevádza tento proces s vlastnými audítormi.Kto pri tom spolupracuje?

Ako verejnoprospešné združenie sa spoločnosť ÖGNI financuje výlučne prostredníctvom asi 200 členov. K nim patria stavebné firmy, architekti, projektanti, ale aj čoraz viac softwarových firiem, ktoré sledujú rovnaké ciele. Softwarové firmy sa pripájajú preto, pretože si digitalizácia prostredníctvom Smart Homes a konceptov mobility môže dovoliť prispievať k trvalej udržateľnosti. Prirodzene, že sú podľa ÖGNI certifikované aj produkty a služby členov.

Peter Engert, konateľ spoločnosti ÖGNI:

Máme široký záber a v združení máme podniky takmer z každého odvetvia. Firma BG-Graspointner je však jediným výrobcom odvodňovacích systémov.

Engert vidí medzeru ešte v prípade zástupcov výstavby sociálnych bytov. Bolo by dobré, keby bola ekologická výstavba a zdravé nehnuteľnosti k dispozícii pre každého.Vždy v pohybe

V rámci spoločnosti ÖGNI sa vždy niečo deje. Audítori pravidelne navštevujú kurzy ďalšieho vzdelávania na univerzitách a združenie neustále aktualizuje certifikačné systémy alebo vypracúva pozičné papiere. Vznikajú pracovné skupiny, ktoré sa intenzívne zaoberajú témami budúcnosti, ako sú Smart Cities alebo sociálna udržateľnosť. K tomuto sa vždy prizývajú externí odborníci z príslušného odvetvia. Spoločnosť ÖGNI sa s nadobudnutými poznatkami z týchto dynamických a na výsledok orientovaných procesov delí s verejnosťou.Prečo považujeme spoločnosť ÖGNI za dobrú?

Firma BG-Graspointner je členom spoločnosti ÖGNI od novembra 2017.

Valentin Krexhammer, vedenie predaja Rakúsko vo firme BG-Graspointner, odôvodňuje členstvo takto:

Od začiatku sme boli nadšení vyváženou orientáciou na 3 pé: produkty, procesy, persóny. Tento ucelený pohľad na odvetvie a jeho dôsledky, to je presne to, čo nás zaujíma.

Pre Krexhammera sú ďalšími dôvodmi predchádzajúce známe stavebné projekty, ako aj šance na nadväzovanie kontaktov. Ako sieť je spoločnosť ÖGNI mimoriadne dôležitá.

Krexhammer ďalej hovorí:

V spoločnosti ÖGNI máme partnerov, ktorí všetci konajú podľa rovnakých zásad. To posilňuje našu spoločnú misiu a motivuje nás v tom, aby sme na tejto ceste zotrvali. Keď sa u výrobcov prejaví uznanie, až vtedy možno niečo zmeniť.Ako sa nám zmeny daria

Prirodzene, že združenia, ako je ÖGNI alebo podniky, ako je BG-Graspointner, profitujú zo získaného imidžu vďaka trvalo udržateľnej stratégii. To je však potrebný vedľajší efekt. K úspechu sme takpovediac prinútení, ak chceme niečo dosiahnuť.

Na otázku, či trvalo udržateľná výstavba nie je drahá, Krexhammer odpovedá:

BG už má ceny, ktoré zodpovedajú trhu. So spoločnosťou ÖGNI môžeme ukázať, že trvalo udržateľný rozvoj napriek zvýšeným výdavkom nemusí spôsobiť explóziu nákladov. A o čo viac budeme zmeny podporovať, o to normálnejšia, a teda nákladovo efektívna bude ekológia.Ako budeme stavať v budúcnosti?

Aké otázky a nápady vedú vlastne k trvalo udržateľnej výstavbe?

Peter Engert o budúcich spôsoboch výstavby:

V minulosti bola architektúra smerodajná predovšetkým pre estetiku a statiku a technika pre energetické otázky. V budúcnosti sa aj architektúra bude čoraz viac zaoberať témami spotreby energie.

Príkladom je vplyv architektúry na mikroklímu. Výška a nasmerovanie, ako aj vzdialenosť budov od seba určujú vietor a slnečné žiarenie. K tomu patrí aj rozpor medzi tým, že si na jednej strane želáme priestranné mestá, na druhej strane je hustejšia zástavba energeticky zmysluplnejšia, pretože tak sa stráca menej tepla.

Engert vidí aj význam digitalizácie a napredovanie nových konceptov mobility:

Ľudia vždy išli za prácou. Teraz je čoraz viac možností, keď práca prichádza k ľuďom.

Ak chcete vedieť, ako vyzerá ekologické odvodňovanie budúcnosti a čo je možné už dnes, zavolajte nám! Naši odborníci zodpovedia vaše otázky.Valentin Krexhammer
Sales Management
BG-Graspointner | Austria
share with
(0 votes)