Nová Generali Arena

Austria Wien vyhrala


V roku 1925 za vtedajšieho prvoligistu SK Slovan Wien vznikol štadión České srdce a od roku 1973 je domovským štadiónom FK Austria Wien – Generali Arena nemá za sebou len dlhú futbalovú tradíciu, ale aj históriu rozširovania a nových stavieb. S najnovšou prestavbou z rokov 2016 až 2018 urobil štadión veľký krok vpred aj vo veciach ekológie.Arrow
Arrow
S najnovšou prestavbou v rokoch 2016 až 2018 urobil štadión veľký krok dopredu v oblasti trvalej udržateľnosti.
ArrowArrow
Slider


Viac než len štadión

Od opätovného otvorenia v júni minulého roku nájde na štyroch tribúnach miesto 15.000 až 17.500 divákov. Areál s viac ako 96.000 metrami štvorcovými popri hlavnom štadióne poskytuje miesto dvom tréningovým priestorom, priamemu napojeniu na metro, materskej škole, školiacemu areálu, obchodu, múzeu a ďalším.

Celý areál má modernú infraštruktúru, vybavenie je oveľa kvalitnejšie, toto miesto možno teraz využívať aj na iné podujatia. Klub VIP a podzemná garáž sa zväčšili (to posledné na 2 x 6.000 m2), modernizovalo sa osvetlenie, severné a západné tribúny boli strhnuté a postavené nanovo.Tri stavebné podniky, jeden cieľ

Na tento väčší zámer bolo založené združenie z troch stavebných podnikov, ktoré za projekt zodpovedali rovnakými dielmi. Pre zadávateľa FK Austria Wien bola stredobodom pozornosti aj trvalá udržateľnosť. Vypísanie konkurzu zadávalo, že prestavbu bude môcť certifikovať ÖGNI (Rakúska spoločnosti pre trvalo udržateľné obhospodarovanie nehnuteľností). Takže v popredí bola ekológia, hospodárnosť, technika a funkčná kvalita. To okrem iného znamená, že bolo podľa možnosti potrebné používať stavebné materiály bez škodlivých emisií.Svetlá a slnečná energia

Bezchybné osvetlenie hry je v časoch HD a digitálnej televízie povinnosťou. Nové, energeticky úsporné osvetlenie teda má značne vyšší počet luxov. Boli nainštalované také svetelné zdroje, aby sa predišlo vrhaniu tieňov z tribún. Zároveň sa podarilo oslobodiť od svetelného znečistenia blízke záhrady a obytné areály.

Štadión má od prestavby najväčšie fotovoltaické zariadenie z rakúskych futbalových klubov. Celkovým výkonom 340 kW je možné pokryť energetickú spotrebu štadióna, prirodzene, s výnimkou vysoko výkonného umelého osvetlenia.Ochrana klímy aj pre štadión

V lóžach pre VIP sa chladiace prvky na strope starajú o príjemné teploty bez toho, aby tam bol prievan. Modernizovaný systém trávnika rýchlejšie aktivuje ohrev trávnika na hlavnom ihrisku a spotrebuje pri tom podstatne menej energie. Vykurované sú aj obidva tréningové priestory (jeden je s umelým a druhý s prírodným trávnikom).Šikovné odvádzanie vody zo striech

Dažďová voda, ktorá spadne na strechy, sa odvádza do cisterien, ktoré majú objem až 120 metrov kubických. V prípade potreby ju možno použiť na zavlažovanie trávnika. Nadbytočné množstvo sa odvádza do vsakovacích šácht , kde vsiakne rovno na mieste. Projektanti týmto rozhodnutím odbremenili kanalizáciu a stabilizovali hladinu podzemnej vody.Trvalo udržateľné odvádzanie vody z asfaltu

K areálu štadióna patrí aj 10.000 m2 asfaltových plôch. Na odvodnenie tohto veľkého, uzavretého priestoru sa použilo 600 bežných metrov našich žľabov FILCOTEN® tec a FILCOTEN® pro s roštmi tried C a D. Tieto tiež odvádzajú vodu k lokálnym vsakovacím prepadlinám a ako ostatné stavebné opatrenia, plynule sa začleňujú do ekologického konceptu.


Rozhodnutie pre ekologické žľaby firmy BG-Graspointner sa urobilo podľa špeciálnych kritérií. Počas plánovania projektu pracovné združenie vypracovalo koncept odvádzania vôd.


Peter Wieninger, predajca pre Viedeň z firmy BG-Graspointner:

Hydraulickými výpočtami sme doložili, že naše žľaby poskytujú požadovaný hydraulický výkon. Aj inak sme zákazníkovi pomáhali slovom a činom.


Leopold Bogner, skupinový stavbyvedúci firmy Hazet Bau GmbH a vedúci projektant prestavby:

Riešenie firmy BG-Graspointner nás presvedčilo, pretože spĺňalo všetky naše požiadavky. Od hydraulických výpočtov a prierezov, cez bezpečnosť a zaťažiteľnosť, až po trvalú udržateľnosť.


Na videu sa Leopold Bogner zaoberá dimenziami projektu a sústredením sa na trvalú udržateľnosť.
Vypísanie konkurzu okrem iného uvažovalo aj so zabezpečením žľabov proti vandalizmu. Za týmto účelom sa v príslušných priestoroch použili zoskrutkované liatinové rošty. Ďalšou požiadavkou bola vysoká zaťažiteľnosť. Vďaka minerálnemu, vysoko výkonnému betónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) možno bez problémov po žľaboch jazdiť s vysokými záťažami, ako sú prenosové vozy a požiarnické autá.


Konečný stav

Podľa Leopolda Bognera mnohí označujú štadión za skvost a treba im dať za pravdu. Len samotný pás umelého trávnika vo fialovej, ktorá je typická pre klub, ktorý je okolo trávnika, je optickým zlatým klincom. Prestavba urobila zo štadióna vysoko moderné miesto na usporiadanie zápasov s istou budúcnosťou, zvýšil sa počet návštevníkov. Aj keď klub otvárací zápas v júni minulého roku s BVB Dortmund prehral 0:1, možno povedať, že Austria Wien vyhrala.


Viac o materiáli FILCOTEN® HPC sa dozviete tu.


Peter Wieninger
Sales Consultant
BG-Graspointner | Austria
share with
(1 Vote)