Člen v rakúskom Združení na ochranu ovzdušia

Spoločne proti klimatickým zmenám


S klímou je to vážne, ale my to vážne aj berieme. V Združení na ochranu ovzdušia európske komúny, podniky a miestne obce rozhodne a zodpovedne postupujú proti klimatickým zmenám. Ako člen tejto globálnej iniciatívy sa k tejto úlohe staviame čelom a zaväzujeme sa plniť náročné ciele a podľa nich sa nechať posudzovať.Arrow
Arrow
V Združení na ochranu ovzdušia proti klimatickým zmenám bojujú komúny, podniky a miestne obce. Na tom sa podieľame aj my, zaväzujeme sa k ambicióznym cieľom a podľa toho sa nechávame posudzovať.
ArrowArrow
Slider


Zodpovednosť máme aj ako podnik

Aby pri ochrane ovzdušia nikto nemohol zostať hlivieť na dobrých skutkoch tých druhých, potrebujeme spoločenstvá, ktoré ťahajú za jeden povraz naprieč krajinám, kontinentom a záujmovým skupinám. Preto sme od roku 2014 členom v rakúskom Združení na ochranu ovzdušia, Climate Alliance Austria, kde sa podnikanie dopĺňa s ochranou ovzdušia. Sme za trvalú udržateľnosť, aj keby to znamenalo, že máme na to vynaložiť peniaze.Cieľ Združenia na ochranu ovzdušia

Združenie na ochranu ovzdušia, Climate Alliance, si za svoj cieľ stanovilo taký svet, v ktorom bude ochrana ovzdušia samozrejmosťou, zdroje budú rozdelené spravodlivo a všetci ľudia budú žiť sociálne, ekologicky a ekonomicky zodpovedne. Organizácie na ceste za týmto cieľom sprevádzajú poradcovia Združenia na ochranu ovzdušia. Tu nejde o sankcionovanie, ale o vytváranie povedomia problematiky, o motivovanie a o vzbudenie radosti z konania. Tieto dobrovoľné podnety sú vyslovene úspešné. Do rakúskeho Združenia na ochranu ovzdušia vstúpilo už viac ako 1.100 podnikov.

Ciele Združenia na ochranu ovzdušia sú aj našimi cieľmi, pretože chceme byť najekologickejším podnikom nášho odvetvia. Toto predstavuje nielen náš High Performance Concrete FILCOTEN® HPC, ale aj mnoho ďalších opatrení, ako je spolupráca s ekologickou tlačiarňou gugler, naša účasť na Výzve pre rakúsku spolkovú vládu, splnenie manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001 alebo prechod na 100% ekologický prúd. K posledným dvom témam sa na tomto mieste čoskoro dozviete viac.Kontrola podniku

Spolupráca v rakúskom Združení na ochranu ovzdušia je nasledovná: Poradca organizácie príde do podniku a v rozhovore a počas obhliadky analyzuje výrobu, vozový park, zásobovanie energiami, motiváciu zamestnancov atď. Následne sa vypracuje bilancia CO2 a energetická bilancia. Toto sa prepočítava na zamestnanca, zohľadňuje sa teda rast. Prerokujú sa aj možné podpory

Poradca nakoniec vypracuje správu, v ktorej ukáže, kde sa skrýva potenciál na ochranu ovzdušia. Možno vozový park preorientovať na hybridné alebo elektrické vozidlá? Kde možno zlepšiť izoláciu a tesnosť budov? Možno šetriť pri spotrebe energie na vykurovanie? Poradca odpovede na tieto a podobné otázky prezentuje na ďalšom termíne. V zhode s podnikom sa tieto nápady zhrnú do balíka opatrení a pragmaticky sa rozdelia do troch kategórií.Tri stupne
  1. Ktoré opatrenia nestoja nič alebo len veľmi málo? Takéto treba spracovať ako prvé. Na počudovanie väčšiny z nás je tu vďaka zmenám správania už množstvo efektívnych možností.

    Georg Spiekermann (Climate Alliance Austria):

    Najprv si vytvorme povedomie problematiky a potom štruktúry a kompetencie, ktoré spôsobia zmeny správania.

    Sem patria napríklad také úplne jednoduché veci, ako je umiestnenie upozornení na krátkodobé vetranie, vypínanie zbytočných elektrospotrebičov, zatváranie zádveria atď.

  2. Aké menšie investície sa ponúkajú pre účinnú spotrebu? Jedným z najčastejších bodov v tejto kategórii je osvetlenie. K úspore energie môžu podstatne prispievať moderné svietidlá.

  3. ké väčšie investície sú zmysluplné, aby sme boli ešte ekologickejšími? Ak sme spracovali body 1 a 2, prejde podnik na tieto návrhy. Sem patrí napríklad výmena výrobných zariadení, prechod na iného poskytovateľa energie alebo výstavba fotovoltaických zariadení.


Čo sme napríklad zrealizovali?

Prechodom na FILCOTEN® sme dokázali ušetriť množstvo CO2. Na jednej strane preto, že výroba predchádzajúceho materiálu – betónu zapríčiňovala oveľa viac kysličníka uhličitého, na druhej strane preto, že je FILCOTEN® podstatne ľahší, a vďaka tomu aj preprava zapríčiní menej CO2.

Na začiatku nášho členstva samotné chladenie našej serverovne spotrebovalo tri štvrtiny energie našej administratívnej budovy. Vďaka jednoduchému opatreniu sme spotrebu znížili na 0,7 kWh. Serverovňa bola rozdelená stenou. V jednej polovici stojí vybavenie IT zadnými stranami rovno k tejto stene a cez stavebné otvory fúka všetok teplý vzduch do druhej polovice priestoru. Prístroje sú chladnejšie a potrebujú podstatne menej energie na to, aby si zachovali nízku teplotu.

S naším podnikaním vzrástla aj naša absolútna spotreba prúdu. Ekvivalent CO2 celej našej spotreby sa však znížil. Ďalšími opatreniami bola kontrola a zaistenie tesnosti budov, ale aj prechod na naplniteľné tlakové patróny, čím sa vyhneme veľkému množstvu odpadu. Do budúcnosti máme naplánované vzrušujúce opatrenia pre stupeň 3, k tomu však na tomto mieste povieme viac, keď to bude aktuálne.Ochrana ovzdušia je vecou postoja

Ako pri všetkých zmenách v podniku, ani ochranu ovzdušia nemožno jednoducho nariadiť. Napriek čoraz väčším extrémom počasia je však hrozba ešte vždy relatívne abstraktná. To vie aj Georg Spiekermann (poradca v rakúskom Združení na ochranu ovzdušia) a Norbert Rainer (riaditeľ regionálnej pobočky rakúskeho Združenia na ochranu ovzdušia). Ich organizácia aktívne prispieva k tomu, aby si tému osvojili všetci zamestnanci bez toho, aby sme hrozili zdvihnutým prstom. Like all change processes within a company, climate protection cannot simply be ordered from above. Despite increasing weather extremes, the threat is still relatively abstract. This is nothing new to Georg Spiekermann (consultant of the Climate Alliance Austria) and Norbert Rainer (regional manager of the Climate Alliance Austria). Therefore, their organization actively contributes to reinforcing awareness for the topic in the minds of all employees – without lecturing.

Georg Spiekermann:

Zamestnancom padne ľahšie, identifikovať sa s týmto, ak tomu manažment bude predchádzať dobrými skutkami.

Dosiahnuť to možno rôznymi spôsobmi. Na získanie osadenstva je na začiatku zväčša vhodná firemná oslava, na ktorej sa dá ukázať prezentácia, ktorá ohlási dohodnuté ciele.

Norbert Rainer:

Ak to budeme robiť každý deň, máme dobré šance, že kolegovia nebudú podľa tohto postoja konať len v podniku, ale že si svoje presvedčenie vezmú so sebou aj domov.


Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
share with
(0 votes)