Certifikácie ISO

Skutočne ekologické? Skúste!


Ako možno odlíšiť pravú trvalú udržateľnosť od prázdnych rečí? Dobrú možnosť porovnávania poskytujú normy International Standard Organization ISO. Na celom svete sa zakladajú na rovnakých kritériách, napríklad pre manažment životného prostredia a inžinieringu. Ideálnou cestou je to, aby sa naše ekologické snahy stali transparentnými a aby sme ich vedeli obhájiť navonok.Arrow
Arrow
Na základe certifikácií ISO možno rozlišovať medzi trvalou udržateľnosťou a prázdnymi rečami, pretože tieto kritériá platia na celom svete.
ArrowArrow
Slider


Už postupujeme

Vyvinutím materiálu FILCOTEN® HPC sa nám podarilo vyvinúť moderný, High Performance Concrete, ktorý v mnohých smeroch nezaťažuje životné prostredie a ktorý spája vynikajúce technické vlastnosti s trvalou udržateľnosťou. FILCOTEN® je okrem iného čisto minerálny, na 100 percent recyklovateľný, bez rozpúšťadiel a ťažkých kovov a vyrábaný so 100-percentne ekologickou energiou. Toto sú najlepšie predpoklady na to, aby sme sa stali najekologickejším podnikom v našom odvetví. Na dosiahnutí tohto cieľa pracujeme v súčasnosti tvrdšie než kedykoľvek predtým. Systémovou certifikáciou podľa kvality, životného prostredia a energií a ročnými auditmi nechávame preveriť, či vyhovujeme týmto nárokom.Robíme to raz do roka

Vedenie firmy koncernu BG každoročne aktualizuje stratégiu podniku a manažment kontroly. To posledné má za cieľ, aby sme získali prehľad o predchádzajúcom hospodárskom roku a aby sme definovali operatívne ciele pre nadchádzajúci hospodársky rok.

V priebehu kontrolného auditu alebo opakovaného auditu (2 až 3 dni) páni Hochradl a Jochinger z TÜV Austria CERT preberú s naším vedením štandardy ISO a realizáciu strategických a operatívnych cieľov, príp., aké šance a riziká z toho vyplývajú.Kontrolovateľnosť so systémom

Tieto dni sú skutočne potrebné, pretože u nás sa nekontroluje len to, či postupujeme podľa noriem, ale zároveň sa kontrolujú tri ďalšie oblasti, v ktorých je firma BG-Graspointner certifikovaná: manažment kvality (ISO 9001), manažment životného prostredia (ISO 14001) a energetický manažment (ISO 50001). Od roku 2014 tvoria všetky tieto tri oblasti spoločne náš Integrovaný systém manažmentu. Toto spája všetky opatrenia do jednotnej štruktúry a zjednodušuje kontrolu.Prečo vlastne ISO?

Veľkou výhodou certifikácie ISO je to, že tieto kritériá platia celosvetovo. Potenciálni obchodní partneri a spotrebitelia na celom svete vedia, čo dostanú, keď je podnik v určitom odvetví certifikovaný. Pre nás je certifikácia ISO vítanou možnosťou na vytváranie transparentnosti a na možnosť kontrolovania našich ekologických snáh.Kontrolovať sa bude nasledovné

Pretože náš Integrovaný systém manažmentu pokrýva aj životné prostredie a energie, budú sa okrem iného kontrolovať aj parametre v týchto oblastiach, ako aj program životného prostredia a energetický program (teda už plánované a realizované projekty). Vypracujeme možnosti, ako sa optimálne dajú dosiahnuť cieľové zadania. K tomu napríklad patria kritériá rozhodovania pri výbere dodávateľov. Ako sú vzdialení? (Dlhé prepravné cesty zvyšujú emisie CO2). Či má certifikáciu aj sám dodávateľ, príp. či spĺňa určité štandardy? Cement má normálne vysokú uhlíkovú stopu CO2. Preto spolupracujeme s celosvetovo najekologickejším dodávateľom cementu LEUBE.

Najväčšia pozornosť v auditoch sa – prirodzene – zameriava na samotnú firmu BG-Graspointner. V rámci energetického hodnotenia sa okrem iného objasňujú nasledujúce otázky. Akú vysokú máme spotrebu energie? Aké energetické zdroje využívame? Z čoho sa skladá náš vozový park? V popredí je pritom vždy energetická účinnosť jednotlivých použití, ako je vykurovanie, prúd, vozový park, stlačený vzduch atď. Jedným z našich cieľov je ďalšie znižovanie podielu ocele v našich produktoch.

Podrobnosti tu prezradiť nemôžeme, ale pán Jochinger z TÜV Austria potvrdzuje:

Vo firme BG-Graspointner je systém manažmentu veľmi dobre integrovaný a prevláda tu vysoký stupeň uplatňovania noriem.Niečo pre to musíme urobiť

Po audite schválime nové ciele, ktoré chceme dosiahnuť na ďalší rok. Je na nás, ako sa nám to podarí. Pre orientáciu v medziobdobí využívame opatrenia interného auditu. Takto sa môžeme kontrolovať sami a zistiť, či je nastúpená cesta správna. Okrem toho samostatne hľadáme možnosti, ako so zdrojmi zaobchádzať ešte zodpovednejšie.
There is only one future

Pre firmu BG-Graspointner neexistuje alternatíva k ekologickým inováciám. Bernhard Knoblechner, Managing Director BG-Graspointner:

Certifikácia ISO nám pomáha spĺňať naše ekologické požiadavky, pretože nás zaväzuje, aby sme sa neustále zlepšovali a zároveň transparentne ukazuje dosiahnuté veci.

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria
share with
(1 Vote)