Ekologické tlačiarenské výrobky

A bude ešte zelenšie


Ak trvalo udržateľný rozvoj patrí k dobrým manierom, to ešte zďaleka nie je dobrým znamením. Nepostačuje, ak si na zástavy budeme písať nejasné ekologické úmysly alebo budeme zodpovedať štandardom, ktoré sú pre cieľové skupiny aspoň ako-tak zelené. Skutočne ekologické počínanie pochádza z hlbokého presvedčenia a toto vážne nasledujeme podľa možnosti vo všetkých oblastiach nášho podnikania – aj vtedy, keď to znamená zvýšené náklady.Arrow
Arrow
Každý je rád ekologický. My to myslíme vážne a náš postup je transparentný aj v prípade tlačiarenských výrobkov.
ArrowArrow
Slider


Čo znamená trvalo udržateľný rozvoj?

Toto slovo sa koniec-koncov nachádza v každej druhej podnikovej správe alebo v strategických dokumentoch a tam, kde môžeme nahliadnuť do zákulisia, všetky povinnosti ohľadne ochrany životného prostredia vyzerajú rovnako. Pre nás je trvalo udržateľný rozvoj daný až vtedy, keď naše vlastné konanie prevezme úplnú zodpovednosť za budúcnosť.Tvrdé fakty namiesto prázdnych PR

Prirodzene aj tento článok patrí do oblasti public relations. Mimoriadne tu však je, že my to myslíme vážne a pozývame Vás, aby ste sa oboznámili s našimi prísnymi smernicami a aby ste si preverili naše tvrdenia. Teraz na príklade našich tlačiarenských výrobkov. Uvidíte: zelená fasáda nie je všetko.Správny partner: Tlačiareň gugler

Marcus Renn (šéf marketingu vo firme BG-Graspointner):

FILCOTEN® bol len začiatkom. Naša ekologická orientácia sa prejavuje aj v iných oblastiach. Takže od polovice roka 2017 spolupracujeme pri výrobe našich tlačiarenských výrobkov výlučne s renomovanou tlačiarňou gugler .

Tento podnik s hlavným sídlom v Melku sa k nám vynikajúco hodí. Od roku 1989 sa im podarilo, zjednotiť hospodársky úspech s najvyššími sociálno-ekologickými nárokmi.
Lepšie ako recyklovanie

Ako celosvetovo jediná tlačiareň pracuje gugler podľa konceptu Cradle to Cradle®. (od kolísky ku kolíske). Ďalšie produkty, ktoré tomuto konceptu zodpovedajú, sú napríklad ceruzky od firmy Stabilo alebo umývacie prostriedky značky Frosch. Tento dizajnový koncept vyvinuli v 90-tych rokoch minulého storočia Prof. Dr. Michael Braungart, William McDonough a firma EPEA Internationale Umweltforschung Hamburg a formuluje rozsiahle, mimoriadne prísne kritériá.

Túto certifikáciu podľa Cradle to Cradle® dostávajú len tie produkty, ktorých zložky možno znovu na 100 percent zaradiť do technického a biologického obehu. Dôležité je teda to, aby sme už pri koncepcii produktu dbali na to, aby jeho zložky po ich použití poslúžili znovu či už ako kompost, príp. výživa alebo ako východiskový materiál pre nové produkty. Takto sa suroviny nikdy nestrácajú, ale v princípe sa opätovne používajú až do nekonečna.

Marcus Renn:

Pre nás je zmysluplné, že máme takého partnera, ktorý zdieľa naše hodnoty, ktorý má pre ekologické konanie rovnako prísne pravidlá ako my. Pre nás je veľmi dôležité, aby bolo možné nás kontrolovať. Až týmto sa odlišujeme od tých, ktorí sa ekologicky len tvária.Tvrdé kritériá pre zdanlivo jemnú tému

Tento rozsiahly koncept používa na hodnotenie nasledujúcich päť kritérií: voda, prúd, sociálne hľadisko, nezávadné materiály a opätovné využitie materiálov. Samozrejme, na certifikáciu podľa Cradle to Cradle® sa môžu použiť výlučne obnoviteľné energie/b> a odpadové vody musia byť bez procesných chemikálií.

Napínavé to bude vo veci zdravých materiálov. Pomocou pôvodných ekologických značiek sa výrobcovia nechávajú od svojich dodávateľov len uistiť, že nepoužívajú žiadne známe škodlivé látky. Ale čo s tými neznámymi? Koniec-koncov, výskum nachádza neustále nové škodliviny. Tu sa využije Cradle to Cradle®.

Ernst Gugler (zakladateľ a výkonný spoločník firmy gugler) hovorí:

Cradle to Cradle® pripúšťa len také látky, ktoré sú preukázateľne nezávadné. Čo sa nepreukázalo ako neškodlivé, príp. ešte nebolo preskúmané, nesmie sa použiť.

To však znamená aj značne zvýšené náklady. Finálny produkt vzniká vo viacerých etapách, v ktorých sa približujeme k perfektnému riešeniu, pozostávajúcemu z nezávadnosti a funkčnosti. Teraz už vo firme gugler existuje 22 certifikovaných komponentov, z ktorých čoraz viac nesie zlatý variant pečate.Infraštruktúra je ďaleko pred ostatnými odvetviami

A opätovné zhodnocovanie? Súčasné zberné systémy sa týmto ešte nezaoberajú. V procese recyklovania sa v prípade tlačiarenských výrobkov separuje farba a papier. Pri používaní bežných tlačiarenských farieb vznikajú toxické kaly, ktoré by sa mali likvidovať ako nebezpečný odpad.

Ernst Gugler:

V prípade produktov Cradle to Cradle® sa z týchto zvyškov farieb stáva biologický kal z čističiek, ktorý môže na poliach a lúkach vyživovať budúce rastúce stromy. Pretože však neexistuje vlastný, uzavretý zberný systém len pre papierový odpad Cradle to Cradle®, tieto neškodlivé produkty z tlačiarní v súčasnosti putujú do normálneho recyklačného obehu a tu len znižujú jedovatosť.

Vo firme gugler sa preto snažia, do roku 2022 zaviesť vlastný zberný systém v Rakúsku, ktorý umožní využívanie potenciálu Cradle to Cradle® aj pre opätovné zhodnocovanie.A ešte jeden krok

Popri Cradle to Cradle® a pečati FSC, ktorá vyžaduje prísne podmienky pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, sa na brožúrach firmy BG Graspointner nachádza ďalší certifikát, ktorý vyvinula sama firma gugler a pre zákazníkov tlačiarne sa udeľuje opčne: greenprint*.

Tento certifikát predstavuje ekologicky vyhovujúcu tlač. To znamená, že čo produkt zapríčiní na CO2, nielenže sa ušetrí, príp. bude vyrovnané formou certifikátov (to by bolo klimaticky neutrálne), namiesto toho sa zákazník zaviaže, od tlačiarne získať navyše certifikáty v hodnote 10 percent skutočného CO2 footprintu a dokonca využiť životné prostredie.

Marcus Renn:

Prirodzene, že sme sa rozhodli pre túto opciu.


Jadro veci

Voči ekologickému konaniu, teda voči mimoriadne zodpovednému zaobchádzaniu so zdrojmi alebo voči minimalizácii škodlivých a jedovatých látok neexistuje žiadna alternatíva. To sme pochopili už dávno a s FILCOTEN® sme vyvinuli taký stavebný materiál, ktorý sa tomuto ideálu približuje tak, ako žiaden iný vo svojej oblasti. Ekologický proces je pevnou súčasťou našej značky a každodenným sprievodcom pri našich rozhodnutiach.Marcus Renn
Head of Marketing
International
share with
(1 Vote)