Správa O Projekte Argyle Street Halifax

Rozvoj centra mesta


Ak stavebný projekt dáva do popredia ľudí a ich potreby, možno počítať s vynikajúcimi výsledkami. Prestavbou Argyle Street v Halifaxe sa v posledných rokoch podarilo to, že sa s konečnou platnosťou rozvinul potenciál tejto ulice, ktorá je tak dôležitá pre centrum mesta. Nový, veľkorysý vzhľad ulice v štýle námestia je veľkým triumfom nielen z vizuálneho hľadiska. Nová Argyle Street zdanlivo hravo vyhovie najrozmanitejším požiadavkám na moderný spôsob výstavby aj vo veciach funkcionality.


Arrow
Arrow
Vlani v lete: Začína sa rekonštrukcia Argyle Street v centre mesta Halifax. Na základe nápadov architektov, hospodárskej komisie, ako aj prevádzkovateľov obchodov a verejnosti vzniká veľkoryso riešená ulica v štýle námestia.
ArrowArrow
Slider

Prečo práve Argyle Street?

S približne 2.000 podujatiami ročne je rušná Argyle Street centrom tohto kanadského pobrežného mesta. Medzi množstvom reštaurácií, kaviarní, divadelných predstavení, živej hudby, DJ a ďalších vecí sa tu odohráva veľká časť života mesta. Argyle Street okrem toho plní funkciu dôležitej spojovacej cesty v centre Halifaxu.


Veľa nápadov pre veľkú vec

Vďaka ústrednému významu Argyle Street zapojilo mesto do projektu čo najviac partnerov. Prestavba sa zakladá na práci architektov, domácej hospodárskej komisie, ako aj prevádzkovateľov obchodov na Argyle Street a spája ich s nápadmi z verejných porád dizajnérov a mítingov s ďalšími zástupcami verejných záujmov.

O to pôsobivejšie je, že sa podarilo zjednotiť najrozmanitejšie nároky: nová Argyle Street nie je nedonoseným kompromisom, ale výsledkom, s ktorým sú spokojní všetci. V People’s Choice Award for Best Urban Street Transformation projekt získal 2. miesto v súťaži, ktorej sa zúčastnili ulice z celej severnej Ameriky.


Ľudia sú dôležitejší ako autá.

Čo si okamžite všimnete, je minimalistický a zároveň pútavý vzhľad ulice s veľkoformátovými dlažobnými kameňmi v štýle námestia. Argyle Street sa zväčšila a domácim i návštevníkom poskytuje viac priestoru a príležitostí na to, aby tam pobudli a preskúmali ju. Ako prvá ulica v Kanade má celoročné patiá po ľavej a pravej strane vozovky. Doteraz si tieto priestory vytvárali a odstraňovali samotné obchody. Toto je veľmi dobré rozhodnutie, keď zvážime, že gastronomický sektor je tu s 95 % ten úplne najväčší.

Tento veľkorysý vizuálny dojem je podporovaný zmeneným využívaním ulice: autá síce po Argyle Street jazdiť môžu, musia však brať ohľad na chodcov. Parkoviská boli odstránené. Sú tu len značenia pre dodávateľské vozidlá, ktoré tu môžu dočasne parkovať. Získaný priestor je na prospech zákonne požadovaného ohraničenia medzi vozovkou a reštauráciami. Toto bolo predtým realizované dočasnými oploteniami, teraz túto funkciu preberajú lavičky a stromy a pobyt na Argyle Street robia takto ešte príjemnejším.


Detaily s veľkým účinkom

Na druhý pohľad množstvo detailov prezradí vplyv, bohatstvo nápadov a kvalitatívne nároky účastníkov. V oblasti bezpečnostných opatrení je to napríklad kontrastné farebné riešenie na zemi, ktoré slabozrakým ľuďom uľahčuje orientáciu alebo perforované výstražné pásy, ktoré nahrádzajú hrany dakedajších obrubníkov. Ako vyvrcholenie nočného života sa ukázalo čiastočné zastrešenie so svetelnými reťazami, ktoré sa dajú kompletne zapnúť stlačením tlačidla. Estetický prvok, ktorý už bol dávno potrebný, je vzor Argyle na povrchu vozovky, ktorý jej dáva meno.

Devin Segal z architektonickej a dizajnérskej kancelárie Ekistics plan + design sa o projekt staral ako krajinný architekt a technický poradca. Poukazuje na veľkú voľnosť, ktorú poskytlo mesto.


Koniec-koncov sme v našom návrhu použili 26 neštandardných konštrukčných prvkov, teda takých prvkov, o ktoré sa mesta nestaralo a ktoré sme z návrhu radi vyškrtli. Mali sme šťastie, že sme rozhodujúce osoby vedeli presvedčiť o našich návrhoch.

Výslednému efektu to len prospelo. Vysokú kvalitu materiálov možno cítiť všade a významne prispieva k celkovému dojmu.


Odvádzanie vody s množstvom výhod

Kancelária Ekistics plan + design aj so systémom FILCOTEN® pro navrhla úplnú novinku, ktorá však rýchlo presvedčila ľudí zodpovedných za údržbu a opravy. Upevnenie liatinových roštov pomocou špeciálnych matíc možno v prípade poškodenia jednoducho vymeniť – čo je dôležité pre dlhú životnosť takmer 300 m dlhého systému na odvádzanie vôd. Pri rozhodovaní okrem iného zohrávali úlohu aj ekologické úvahy. FILCOTEN® je od výroby po zabudovanie mimoriadne ekologickým materiálom, bez jedovatých látok, odolný a na 100 % recyklovateľný. Jeho ľahkosť podstatne šetrí zdroje pri transporte a zabudovaní.

Aby sme vyhoveli zmiešanému využívaniu vozidlami a chodcami, použil sa liatinový rošt triedy zaťaženia E 600. Rozhodnutie pre FILCOTEN® pro berie ohľad aj na búrlivé počasie tohto regiónu: v jesenných a zimných mesiacoch sa v tomto pobrežnom meste rýchlo strieda nielen sneh, dážď a odmäk, vyskytujú sa aj silné výkyvy teplôt. S menovitou svetlosťou 200 mm je žľab mimoriadne vhodný na to, aby zachytával a odvádzal väčšie množstvá zrážok. Teleso žľabu z FILCOTEN® si zachováva svoj tvar aj pri väčších teplotných výkyvoch.


Ulica naplnených snov

Nová Argyle Street obohacuje život mesta Halifax, pretože spĺňa potreby ľudí po funkčnej architektúre. Zatiaľ čo odvodňovací systém už preukázal svoju výkonnosť v studenom ročnom období, teraz na jar a v lete sa po prvý raz ukáže, ako nová Argyle Street prispeje k rozvoju rušného centra mesta. Srdečná vďaka nášmu partnerovi Soleno a mestu Halifax, ktorí nám umožnili, že sme sa stali súčasťou tohto projektu. A Devinovi Segalovi z kancelárie Ekistics plan + design za podporu pri vzniku tohto článku.

Všetkým, ktorí sa v najbližšej dobe do tohto kanadského pobrežného mesta nedostanú, odporúčame toto video mesta Halifax k projektu Argyle Street.
Ak sa chcete o prednostiach FILCOTEN® pro pre svoj projekt dozvedieť viac, oplatí sa nazrieť do brožúry produktov.

Daniel Crevier
Director Sales
BG-Graspointner | Canada
share with
(1 Vote)