Odborný seminár Regenwasser 2018

Experti sa pýtajú, my odpovedáme


Všetko o nových možnostiach v manažmente dažďovej vody – tak možno zhrnúť pokračovanie odborného seminára Regenwasser 2018 vo Viedni a Innsbrucku. Experti z oblasti architektúry, projektovania a verejného sektora dostali v dňoch 20. a 21.02. odpovede na ich otázky na tému „Trvalo udržateľné odvádzanie vôd s BG-FILCOTEN green“.


Arrow
Arrow
Na odbornom seminári Regenwasser 2018 sa experti z oblasti architektúry, projektovania a verejného sektora dozvedeli všetko o nových možnostiach v manažmente dažďovej vody.
ArrowArrow
Slider

Najvyšší čas na moderné riešenie

Znečistenie dažďových vôd a pribúdajúce uzavreté plochy (spevnené plochy) znemožňujú , aby zrážky vsakovali do podzemných vôd bez úpravy. Alternatívou by bolo veľkoplošné vsakovanie cez zelené poldre. Tieto si však vyžadujú veľké plochy a čoraz viac siahajú na hranice ich kapacít. Odvetvie hľadá hospodárne a právne vhodné riešenia.

Od zavedenia rakúskej normy B 2506-3 a Manuálu 45 existuje v Rakúsku konečne celoštátna úprava pre požiadavky na technické filtre. So systémom FILCOTEN® green sme vyvinuli prvý substrátový žľab, ktorý ich spĺňa. Na odbornom seminári Regenwasser 2018 sme naše riešenie predstavili ďalším záujemcom a rozhodujúcim osobám.


Dobré odpovede na naliehavé otázky

Josef Speer (obchodný riaditeľ vo firme BG-Graspointner) o podujatí:

Pre nás ako výrobcu je vývoj produktu jednou vecou. V prípade takej komplexnej témy, ako je moderné hospodárenie s dažďovou vodou, je však rovnako dôležité, aby sme si získali jednotlivých partnerov z oblasti politiky, architektúry a stavebníctva, aby sme presne vyhoveli ich požiadavkám a aby sme vysvetľovali, prečo je systém BG-FILCOTEN green najhospodárnejším komplexným riešením, ktoré hľadáme.

Podujatie bolo rozčlenené na päť prednášok od štyroch podnikov, s následnými odpoveďami na otázky. Stredobodom živého záujmu o systém BG-FILCOTEN green boli najrozličnejšie podrobné otázky, na ktoré rád odpovedal inžinier Mario J. Tomasek a produktový manažér Christian Ablinger. Pritom išlo rovnako o technické znaky žľabu, ako aj o právnické otázky pre použitie v Rakúsku.


A čo na to odborné publikum?

Robert Floderer (architekt z Dolného Rakúska, autor odborných kníh a účastník) sa tematickou dažďovej vody zaoberá už niekoľko desaťročí a považuje sa za špecialistu v tematike kanálov a odvádzania vôd. Na odbornom seminári hľadal odpovede aj on a doterajší problém vidí ako kombináciu právnych požiadaviek a nachádzania zodpovedajúcich riešení:

Seminár bol pre mňa zaujímavý, pretože ešte vždy máme výzvy týkajúce sa odvádzania vôd. Prirodzene, právne aspekty sú dôležité. Bezpodmienečne treba dodržiavať úradné nariadenia, ako napr. k ochrane podzemných vôd. So substrátovým žľabom teraz očividne existuje kompetentné riešenie, a to s nepatrnými požiadavkami na miesto.
R.Floderer ďalej hovorí:
Určite pomôže to, že firma BG nielenže predstavuje presvedčivý produkt, ale informuje aj o právnej stránke a prizýva si široké odborné publikum. Systém FILCOTEN® green považujem za dobré riešenie do budúcnosti.


Náš záver: úplný úspech

Z takého veľkého záujmu a z mnohých rozhovorov sme si odniesli mimoriadne pozitívny dojem. So systémom FILCOTEN® green sa zameriavame na príčinu, reagujeme na problematiku uzavretých plôch a umožňujeme čistenie a presakovanie na mieste. Odpovedali sme na množstvo otázok, nadviazali sme kontakty a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Všetkým návštevníkom zo srdca ďakujeme za ich účasť a našim partnerom za ich spoluprácu!


Ak ste odborný seminár prepásli, tu sa môžete dozvedieť viac o výhodách systému BG-FILCOTEN green.

Josef Speer
Director Sales
BG-Graspointner | Austria
share with
(1 Vote)