Nowy FILCOTEN® green

Wyższy, wydajniejszy, skuteczniejszy.

Do tej pory FILCOTEN® green wykonał znakomitą pracę pochłaniając duże ilości wody deszczowej i filtrując zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do ziemi. Najnowsza norma ÖNORM B 2506-3 reguluje wymagania i metody testowania materiałów filtracyjnych. Naszą reakcją jest nowy FILCOTEN® green o wysokości 640 mm. Jest to najwyższy kanał z substratem na rynku, co potwierdza, że jeżeli chodzi o wydajność i czystość to wielkość ma czasami znaczenie.

Play
Arrow
Arrow
ArrowArrow
SliderBezpośrednia droga powrotna do natury

W naturalnym obiegu wody opady idealnie przenikają bezpośrednio do ziemi. W rzeczywistości na drodze stoją trzy wyzwania.

  • Ze względu na rosnącą populację coraz więcej powierzchni jest zabudowanych. Woda deszczowa nie może bezpośrednio przedostać się do ziemi, musi zostać odprowadzona za pomocą systemów odwadniających. W wielu obszarach miejskich powoduje obniżanie poziomu wód gruntowych.
  • W obszarach przemysłowych ze względu na zanieczyszczenie powietrza opady atmosferyczne zawierają coraz więcej zanieczyszczeń.
  • Do tego dochodzi ruch drogowy i jego wpływ na środowisko w postaci kurzu, soli i zużycia opon.

Zrzucanie zanieczyszczonej wody do ziemi zabronione jest przez normy środowiskowe na wielu obszarach – jest to również wysoce wątpliwe z ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, w przyszłości opady prawdopodobnie wzrosną, a istniejące sieci kanalizacyjne nie są już w stanie poradzić sobie z przekierowywaniem wody do oczyszczalni. Kanały z substratem absorbują i filtrują wodę deszczową i umożliwiają ponownie wprowadzenie jej do naturalnego obiegu wody, pozwalając jej przedostać się do ziemi.

Nowy standard, nowy substrat

Zgodnie z obecnymi rygorystycznymi wymaganiami dotyczących filtrów technicznych, wzrosła grubość warstwy substratu z 150 mm do 300 mm. Dzięki temu nowy FILCOTEN® green ma jeszcze bardziej skuteczne parametry czyszczące przy wysokiej prędkości przesiąkania. Nowo opracowany filtr techniczny spełnia najwyższą kategorię oczyszczania. Dzięki temu nasz system ma zastosowanie nie tylko do odprowadzania wody z zabudowanych terenów, ale także do odprowadzania opadów atmosferycznych z dachów cynkowych lub miedzianych.

Duże ilości? Nie ma problemu!

W ciągu pierwszych piętnastu minut bardzo intensywnych opadów, ilość wody może być zbyt duża, aby system mógł ją wchłonąć. W tej sytuacji początkowy nadmiar wody przechowywany jest w kanale, co umożliwia stopniowe przesiąkanie. Ten proces nazywa się retencją. Nowy FILCOTEN® green ma znacznie zwiększoną objętość retencji bezpośrednio pod rusztem przykrywającym. W ten sposób może przyjąć początkowe intensywne opady, odwadniając nawet większe powierzchnie niż wcześniej. Kolejna zaleta: ciśnienie wody, a wraz z nią szybkość przesączania zwiększają się wraz z większą ilością wody. Rozszerzanie średnicy nominalnej z 300 mm do 400 mm zwiększa również powierzchnię odbioru na metr bieżący kanału.Powierzchnia zlewni na metr bieżący kanału odwadniającego,
w zależności od intensywności deszczu:
Powierzchnia zlewni (m2) Intensywność deszczu (l/s*ha)
87 150
65 200
52 250
43 300
37 350


Po trzykroć czystość

Nowy FILCOTEN® green łączy w sobie sprawdzone mocne strony i najnowszą technologią i wyróżnia się w trzech obszarach: surowce, produkcja i zastosowanie poprzez nadzwyczajną czystość i zrównoważony rozwój.

  • Surowce
  • Podobnie jak jego poprzednik, korpus kanału wykonany jest z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete), opartego w 100% na surowcach mineralnych podlegających recyklingowi, całkowicie wolnych od rozpuszczalników lub żywic.

  • Produkcja
  • Wyłączając rozpuszczalniki i żywice, bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników i chronimy ich przed szkodliwym parowaniem. Ponadto proces produkcji opiera się w całości na wietrze, wodzie i innych ekologicznych źródłach energii.

  • Zastosowanie
  • FILCOTEN® green to idealne rozwiązanie, gdy czyszczenie nie jest wystarczające. Dotyczy to budynków przemysłowych, lokali mieszkalnych z parkingami, centrów logistycznych i domów z dachami cynkowymi lub miedzianymi. Nowy filtr techniczny z efektywnym spectrum sprosta tym wyzwaniom. Filtr wstępny nad substratem, który można łatwo zainstalować i wymienić, zapewnia skuteczne usuwanie grubych zanieczyszczeń i tym samym zapewnia długowieczność substratu.
Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
udostępnij przez
(1 Vote)