Nowy BG-FILCOTEN green

Wyższy, wydajniejszy, skuteczniejszy.

Do tej pory BG-FILCOTEN green wykonał znakomitą pracę pochłaniając duże ilości wody deszczowej i filtrując zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do ziemi. Najnowsza norma ÖNORM B 2506-3 reguluje wymagania i metody testowania materiałów filtracyjnych. Naszą reakcją jest nowy BG-FILCOTEN green o wysokości 640 mm. Jest to najwyższy kanał z substratem na rynku, co potwierdza, że jeżeli chodzi o wydajność i czystość to wielkość ma czasami znaczenie.

Play
Arrow
Arrow
ArrowArrow
SliderBezpośrednia droga powrotna do natury

W naturalnym obiegu wody opady idealnie przenikają bezpośrednio do ziemi. W rzeczywistości na drodze stoją trzy wyzwania.

  • Ze względu na rosnącą populację coraz więcej powierzchni jest zabudowanych. Woda deszczowa nie może bezpośrednio przedostać się do ziemi, musi zostać odprowadzona za pomocą systemów odwadniających. W wielu obszarach miejskich powoduje obniżanie poziomu wód gruntowych.
  • W obszarach przemysłowych ze względu na zanieczyszczenie powietrza opady atmosferyczne zawierają coraz więcej zanieczyszczeń.
  • Do tego dochodzi ruch drogowy i jego wpływ na środowisko w postaci kurzu, soli i zużycia opon.

Zrzucanie zanieczyszczonej wody do ziemi zabronione jest przez normy środowiskowe na wielu obszarach – jest to również wysoce wątpliwe z ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, w przyszłości opady prawdopodobnie wzrosną, a istniejące sieci kanalizacyjne nie są już w stanie poradzić sobie z przekierowywaniem wody do oczyszczalni. Kanały z substratem absorbują i filtrują wodę deszczową i umożliwiają ponownie wprowadzenie jej do naturalnego obiegu wody, pozwalając jej przedostać się do ziemi.

Nowy standard, nowy substrat

Zgodnie z obecnymi rygorystycznymi wymaganiami dotyczących filtrów technicznych, wzrosła grubość warstwy substratu z 150 mm do 300 mm. Dzięki temu nowy BG-FILCOTEN green ma jeszcze bardziej skuteczne parametry czyszczące przy wysokiej prędkości przesiąkania. Nowo opracowany filtr techniczny spełnia najwyższą kategorię oczyszczania. Dzięki temu nasz system ma zastosowanie nie tylko do odprowadzania wody z zabudowanych terenów, ale także do odprowadzania opadów atmosferycznych z dachów cynkowych lub miedzianych.

Duże ilości? Nie ma problemu!

W ciągu pierwszych piętnastu minut bardzo intensywnych opadów, ilość wody może być zbyt duża, aby system mógł ją wchłonąć. W tej sytuacji początkowy nadmiar wody przechowywany jest w kanale, co umożliwia stopniowe przesiąkanie. Ten proces nazywa się retencją. Nowy BG-FILCOTEN green ma znacznie zwiększoną objętość retencji bezpośrednio pod rusztem przykrywającym. W ten sposób może przyjąć początkowe intensywne opady, odwadniając nawet większe powierzchnie niż wcześniej. Kolejna zaleta: ciśnienie wody, a wraz z nią szybkość przesączania zwiększają się wraz z większą ilością wody. Rozszerzanie średnicy nominalnej z 300 mm do 400 mm zwiększa również powierzchnię odbioru na metr bieżący kanału.Powierzchnia zlewni na metr bieżący kanału odwadniającego,
w zależności od intensywności deszczu:
Powierzchnia zlewni (m2) Intensywność deszczu (l/s*ha)
87 150
65 200
52 250
43 300
37 350


Po trzykroć czystość

Nowy BG-AQUA green łączy w sobie sprawdzone mocne strony i najnowszą technologią i wyróżnia się w trzech obszarach: surowce, produkcja i zastosowanie poprzez nadzwyczajną czystość i zrównoważony rozwój.

  • Surowce
  • Podobnie jak jego poprzednik, korpus kanału wykonany jest z FILCOTEN HPC (High Performance Concrete), opartego w 100% na surowcach mineralnych podlegających recyklingowi, całkowicie wolnych od rozpuszczalników lub żywic.

  • Produkcja
  • Wyłączając rozpuszczalniki i żywice, bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników i chronimy ich przed szkodliwym parowaniem. Ponadto proces produkcji opiera się w całości na wietrze, wodzie i innych ekologicznych źródłach energii.

  • Zastosowanie
  • BG-AQUA green to idealne rozwiązanie, gdy czyszczenie nie jest wystarczające. Dotyczy to budynków przemysłowych, lokali mieszkalnych z parkingami, centrów logistycznych i domów z dachami cynkowymi lub miedzianymi. Nowy filtr techniczny z efektywnym spectrum sprosta tym wyzwaniom. Filtr wstępny nad substratem, który można łatwo zainstalować i wymienić, zapewnia skuteczne usuwanie grubych zanieczyszczeń i tym samym zapewnia długowieczność substratu.
Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
udostępnij przez
(1 Vote)