INICJATYWA GLOBAL 2000 I WWF AUSTRIA

Ochrona klimatu? Wątek gospodarczy!

Kto twierdzi, że gospodarka niechętnie angażuje się w kwestie dotyczące ochrony klimatu? 22 listopada 242 największe przedsiębiorstwa w Austrii wystosowały list do przyszłego rządu zawierający szczegółowe wymagania w zakresie ochrony klimatu. Akcję zainicjowały organizacje WWF Austria i GLOBAL 2000. Firma BG-Graspointner z dumą promuje inicjatywę i postrzega ją jako silny bodziec dla polityków, zachęcający do natychmiastowego działania.
Razem na rzecz ochrony klimatu

Ochrona klimatu leży w interesie wszystkich. Istnieją ponadto mocne przesłanki ekonomiczne, aby zaangażować się w ochronę środowiska. Skutki zmian klimatycznych w Austrii to koszt około jednego miliarda euro rocznie, a tendencja ciągle rośnie. Z tego względu zdecydowanie popieramy APEL GOSPODARKI NA RZECZ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY KLIMATU oraz powszechny udział w tej inicjatywie obywateli całej Austrii. Realizacja ambitnych celów jest możliwa tylko przy wspólnym zaangażowaniu polityków, naukowców, ekonomistów i konsumentów.

Główne postulaty

Z poniższymi postulatami przedsiębiorstwa zwróciły się do partii:

  • Wiążący projekt ogólnej strategii rezygnacji z paliw kopalnych do 2050 roku
  • 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2030 roku
  • Plan działania na rzecz rozwoju transportu publicznego i mobilności elektrycznej
  • Promocja termomodernizacji oraz ekologicznych systemów grzewczych
  • Program zachęcający przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe do oszczędzania energii oraz poprawy efektywności energetycznej
  • Optymalizacja systemu podatkowego na rzecz długofalowych inwestycji

Jeżeli te pomysły zostaną określone jako rzeczywiste warunki ramowe, to powstaną właściwe bodźce zachęcające do działań na rzecz ochrony środowiska niezależnie od władzy ustawodawczej. Wówczas austriackie przedsiębiorstwa konsekwentnie inwestowałyby w technologie przyjazne dla środowiska.

Niech coś się w końcu ruszy!

Ten apel to druga już tego typu inicjatywa, po pierwszej ze stycznia 2017, która przepadła bez echa z powodu nowych wyborów w tym roku. Wtedy podpisało się 190 przedsiębiorstw, tym razem zgłosiło się już 242 i ciągle dołączają nowe. Siła inicjatywy tkwi we wspólnocie: Jeżeli działania podejmowane są wspólnie, nikt nie ma poczucia, że jest sam. Wraz z każdym nowo dołączającym przedsiębiorstwem rośnie ponadto presja wobec tych, którzy nie chcą zmian.

Również Bernhard Knoblechner (dyrektor zarządzający, BG-Graspointner) wyraża podekscytowanie w związku z inicjatywą:


Czujemy, że wydarzyło się tutaj coś wielkiego. Wszyscy zrozumieli, że potrzebne są zmiany i że możemy to zrobić wspólnie. Niezmiernie się z tego cieszę. Również dlatego, że sprawdziliśmy się jako przedsiębiorstwo. Zrównoważony rozwój nigdy nie był dla nas tylko pustym sloganem, którym moglibyśmy się chwalić, i zawsze stanowił integralną część DNA marki BG-Graspointner.


To pasuje do BG-Graspointner

Apel do polityków rzeczywiście pasuje do naszej wieloletniej filozofii. Również w tym przypadku okazało się, jak niezwykle ważna jest dla gospodarki ochrona klimatu. Rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne produkty, ponieważ pozwalają chronić naturalne zasoby. Najlepszy przykład stanowi produkowany przez nas materiał FILCOTEN HPC o wysokiej wytrzymałości (HPC). Jest on lekki, a jednocześnie niezwykle odporny. Wykonane z niego korytka generują znacznie niższe koszty transportu i paliwa w porównaniu z produktami z betonu. Ponadto jako przedsiębiorstwo sojuszu klimatycznego zobowiązaliśmy się do większego oszczędzania zasobów. Zużycie energii podczas produkcji korytka FILCOTEN HPC jest o połowę mniejsze w porównaniu do wytwarzania korytek w tradycyjny sposób!

Tylko bez czczych obietnic!

Ten apel do polityków nie powinien pozostać obietnicą bez pokrycia. Mamy nadzieję, że podążą za nim czyny, i dlatego wzywamy decydentów, aby w interesie nas wszystkich wdrożyli w życie powyższe postulaty. Jako przedsiębiorcy potrzebujemy przejrzystości i pewności, aby móc realizować długotrwałe i zorientowane na osiąganie celów inwestycje. Gospodarka wysłała sygnał, iż jest gotowa wnieść swój wkład w ochronę klimatu. Teraz kolej na polityków!

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria
udostępnij przez
(1 Vote)