Nový FILCOTEN® green

Vyšší, rychlejší, čistší.

Absorbovat velké množství srážek a vyčistit jejich znečištění takovým způsobem, že výsledek může být infiltrován přímo do půdy – tento úkol FILCOTEN® green dosud bravurně řešil. Dle nové rakouské normy ÖNORM B 2506-3 se upravují požadavky na metody zkoušek a filtračních materiálů. Museli jsme reagovat a náš nový FILCOTEN® green se stal ekonomickým gigantem ve službách životního prostředí: s výškou 640 mm se jedná o dosud nejvyšší substrátový žlab na trhu, který dokazuje, že někdy efektivita a schopnost čištění závisí také na rozměrech.

Play
Arrow
Arrow
ArrowArrow
SliderNa přímé cestě zpět k přírodě

V přirozeném vodním cyklu se srážky v ideálním případě nacházejí přímo v místě , kde klesají. V realitě jsou proti tomu tři faktory.

  • Zvýšená populace zvyšuje podíl utěsněných oblastí. Srážky nemohou jednoduše odtékat, ale musí být vypuštěny přes odvodňovací systémy. V mnoha městských oblastech klesá hladina podzemní vody.
  • V průmyslových oblastech jsou srážky více znečištěné vlivem vzduchu.
  • K tomu se přidává silniční doprava a její účinky ve formě prachu, solí a opotřebení pneumatik.

Jednoduché vypouštění kontaminované vody do země není pak jen ekologicky sporné, ale také právně zakázáno. V budoucnu se očekává rostoucí množství dešťových srážek a na některých místech jsou kanalizace již dnes přetíženy transportem vody do čistíren odpadních vod. Substrátové žlaby jsou schopny absorbovat dešťovou vodu, vyčistit ji a umožnit jí proniknout zpět do půdy a vrátit ji k přirozenému vodnímu cyklu.

Nová norma, nový substrát

Přísnější požadavky na technické filtry umožňují zvýšení tloušťky podkladu o 150 až 300mm. Nový FILCOTEN® green čistí dešťovou vodu ještě více efektivněji a s vysokou rychlostí infiltrace. Nově vyvinutý technický filtr nejvyšší možné třídy čištění chytá nejen vodu z dlážděných ploch , ale též srážkovou vodu ze zinkovaných nebo měděných střech.

Také při větším množství

V prvních pěti až patnácti minutách velmi intenzivních dešťových srážek se může nahromadit více dešťové vody, než-li by mohlo proniknout přes filtr. Abychom zachytili tuto špičku, je přebytek nejprve uložen ve žlabu, díky jeho rozměrům a poté se jednoduše vsakuje. Nový FILCOTEN® green má výrazný retenční objem přímo pod vtokovým roštem. Může tak zvládnout velké množství srážek a odvodnit mnohem větší plochy než-li dosud. Další výhodou je, že pokud je přítomno větší množství vody, zvyšuje se tlak vody a tím též rychlost průsaku. Zvětšení jmenovité šířky od 300mm do 400mm také přispívá k větší kapacitě připojitelné plochy na jeden metr žlabu.Připojitelná plocha na metr žlabu,
podle intenzity deště
Připojitelná plocha (m2) Intenzita deště (l/s*Ha)
87 150
65 200
52 250
43 300
37 350


Třikrát čistější

Nový FILCOTEN® green spojuje osvědčené síly a nejnovější technologie a vyznačuje se svojí vyjímečnou udržitelností a čistotou ve všech třech oblastech: surovina, výroba a použití.

  • Surovina
  • Stejně jako jeho předchůdce je tělo substrátového žlabu vyrobeno z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) je založen na 100% minerálních a recyklovatelných surovinách, bez rozpouštědel a pryskyřic.

  • Výroba
  • Tím, že nepoužíváme rozpouštědla a pryskyřice, přebíráme odpovědnost vůči našim zaměstnancům a chráníme je před škodlivým vdechem. Kromě toho se při celém výrobním procesu využívají jako energetické zdroje vítr,voda a jiné ekologické enregie.

  • Použití
  • Použití se doporučuje tam, kde jednoduše pouze čisté není dostatečné. Týká se to zejména komerčních budov, obytných komplexů s parkovištěmi, logistických center a domů se zinkovanými nebo měděnými střechami. Zde se dobře osvědčí nový technický filtr s širokým spektrem efektivnosti. Snadno instalovatelná a vyměnitelná předfiltrová fleesová látka přes substrát zajišťuje účinné předčištění tím, že zabraňuje hrubému znečištění a zajišťuje dlouhou životnost substrátu
Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
share with
(2 votes)