CHRÁNĚNÉ DÍLNY SALZBURG

Práce s přidanou hodnotou


Chráněné dílny Salzburg jsou asi naším nejpůsobivějším partnerem. Tato veřejně prospěšná společnost s ručením omezeným poskytuje od roku 1977 plnohodnotná pracovní místa pro postižené. Tento podnik zároveň splňuje nejvyšší požadavky na výkon a profesionalitu.

Arrow
Arrow
Více než čtyřicet let se Chráněné dílny Salzburg zasazují o nabídku práce postiženým lidem.
ArrowArrow
Slider


Rozmanitá práce na vysoké úrovni

Chráněné dílny Salzburg byly už před více než čtyřiceti lety prvním rakouským podnikem, který se zasadil o poskytování práce lidem s postižením. I když jsou Chráněné dílny Salzburg organizované jako veřejně prospěšná společnost s ručením omezeným a nezaměřují se na zisk (zisk musí být nulový a osmdesát procent pracovišť je podporováno veřejným sektorem), práce, kterou podnik poskytuje, je více než konkurenceschopná. Nabízené služby sahají od ošetřování zeleně, výroby a čištění reklamních předmětů, až po výrobu v oblasti techniky a medicíny. Mezi množství zákazníků patří i firma Mubea Carbotech (dodavatel pro automobilový průmysl, mimo jiné i pro McLaren) a KTM. Firmě Mubea Carbotech zajišťují Chráněné dílny Salzburg povrchovou úpravu a přípravu hliníkových dílů pro McLaren Carbonfaser-Monocoque. Pro firmu KTM vyvinuli zkušebnu na měření točivého momentu rukojetí plynu. V areálu se dokonce nachází i sterilní místnost na výrobu krevních vaků pro medicínská zařízení. Chráněné dílny Salzburg jsou kromě toho také odborným učilištěm se čtrnácti obory.Was ist anders?

Když se zeptáte Astrid Lamprechter, jednatelky Chráněných dílen Salzburg, na rozdíly mezi tímto podnikem a jinými, bude zdůrazňovat sociální funkci:

Pro naše kolegy a kolegyně je nejdůležitější, aby mohli vést život, ve kterém se rozhodují sami. K tomu patří hlavně samostatně vydělané peníze. Jde proto vždy o zachování produktivity.

Pro lidi s postižením bývá těžké žít sociální život na vlastní pěst. Může za to nejistota a uzavření se do sebe. Chráněné dílny Salzburg proto svým kolegům a kolegyním intenzivně pomáhají. Nabízí jak kulturní zážitky a sociální aktivity, vzdělávací přednášky na téma zdravé výživy, finanční gramotnosti, práci s internetem a komunikační tréninky, tak flexibilní práci. Jde o překonání překážek na cestě vedoucí k normálnímu životu a vytvoření pocitu, že někam patří, dodává paní Lamprechter.Různorodostí proti krizi

Jednatelka stála v období hospodářské krize před velkou výzvou, jak najít vlastní sanační cestu pro integrační podnik. Propouštění nepřipadalo v úvahu z důvodu sociální úlohy podniku. Tento problém zvládla díky svým zkušenostem z oblasti managementu a sociálních věcí, a také díky podpoře veřejného sektoru.

Hodně jsme se soustředili na region a rozptýlili jsme rizika trhu.

Chráněným dílnám Salzburg v tom velmi pomohla různorodost nabízených služeb. Mezi 480 zaměstnanci jsou lidé odlišných profesí. Lamprechter:

Průměrný věk lidí, kteří k nám přichází, je 37 let. Mnozí žili „normálním“ životem, než došlo k nějaké nemoci, a postupně začali přicházet o svou dosavadní výkonnost. To se může stát komukoli. Prakticky jsme průřezem celkového obyvatelstva.Podnik jako každý jiný

Stává se i to, že kolegové a kolegyně Chráněných dílen Salzburg pracují ve firmách zákazníků. To přirozeně vyžaduje trochu času na zapracování a podporu, aby se sblížili se zákazníky. V ideálním případě však vnější zvláštnosti nehrají žádnou roli, říká paní Lamprechter.

U zákazníka je středem pozornosti hlavně kvalita práce. Každý projekt začínáme otázkou, jak můžeme vyřešit problém našeho zákazníka.

Zdá se, že dosud všechno výborně funguje, protože odezva je velmi pozitivní. Astrid Lamprechter považuje za nejdůležitější předpoklady k úspěchu transparentnost a dobrou komunikaci se zákazníkem.Jak jsme se dostali k Chráněným dílnám Salzburg?

Johann Heisler, vedoucí nákupu ve firmě BG-Graspointner, vzpomíná:

Na našem meetingu zásobovacího oddělení vyvstala otázka, jak můžeme zvládnout úkoly, které nepatří mezi naše hlavní kompetence. Tak jsme se dostali k Chráněným dílnám Salzburg.

Po návštěvě v roce 2018 rychle došlo k první spolupráci. Chráněné dílny Salzburg v té chvíli převzaly za firmu BG-Graspointner práci v oblasti jemného komisionování a výroby reklamních prostředků. I ve firmě už začala spolupráce s kolegy z Chráněných dílen Salzburg.Rovnocenné partnerství

Za Chráněné dílny Salzburg hovoří ale ještě víc. Jsou partnerem firmy BG-Graspointner, která také klade velký důraz na dlouhodobě udržitelnou výrobu. To je vidět na reklamních výrobcích podniku a na skutečnosti, že Chráněné dílny Salzburg zveřejnily zprávu o trvalé udržitelnosti.

Johann Heisler:

Kvalitou práce jsme úplně nadšení. Tak velmi, že neustále uvažujeme o tom, jak bychom je mohli ještě více zapojit do spolupráce.

Heisler vyzdvihuje příklad báječného managementu zakázek:

Pro naše vlastní reklamní potřeby jsme hledali určitou bavlněnou tašku fair trade. Chráněné dílny Salzburg ji našly a opatřily naší značkou. Tato práce orientovaná na rozmanitá řešení a projektový management, o kterou je možné se opřít, na nás udělala obrovský dojem. Do budoucna bychom toho chtěli ještě víc.

Johann Heisler
Head of Purchase
BG-Graspointner GmbH
share with
(0 votes)