deQUARTIER RIEDENBURG

Řešení se najde vždy. Nebo i dvě.


V projektech někdy narazíme na nepředvídané výzvy. V takových případech jde o to, abychom spontánně našli vhodná řešení, která splňují jak požadavky stavitelů, tak technická zadání.Arrow
Arrow
V areálu bývalých Riedenburgských kasáren vznikne 316 nových bytů pro rozličné nároky rodin, svobodných lidí, osamělých rodičů a seniorů.
ArrowArrow
Slider


Nový obytný areál pro nejrůznější nároky

V Salzburgu od roku 2018 vzniká v areálu bývalých Riedenburgských kasáren 22 budov s 316 novými byty pro rozličné nároky rodin, svobodných lidí, osamělých rodičů a seniorů. Areál o velikosti 35.000 metrů čtverečních, který byl kdysi obklopený vysokými zdmi, je nyní ze všech stran přístupný komunikacemi pro cyklisty a chodníky. Areál je pro široké spektrum obyvatel atraktivní díky parku o velikosti 5.000 metrů čtverečních s dětskými hřišti a novou mateřskou školkou, stejně jako četnými komerční prostory i místem pro lékařské ordinace a nebo začínající podniky s denní kavárnou a občerstvením. První byty již byly předány.Moderní koncept dopravy

Koncept dopravy předpokládá podzemní garáž s více jak 300 parkovacími místy a několika vjezdy a výjezdy. Toto bude doplněno 20 pozemními parkovacími místy pro dodavatele a návštěvníky, okolo 830 místy pro jízdní kola a dvěma parkovacími místy s nabíjecími stanicemi pro elektrické vozy.Podzemní garáž versus odvodnění

Během projektování se z podzemní garáže vyklubala jedna z největších výzev. Původní projekt odvodnění nezastřešených povrchů počítal s bodovými odtoky. V místech, kde by pod nimi byly podzemní garáže, by k tomu byly na více místech potřebné prostupy skrz stropní konstrukci.

Markus Unterberger, technická podpora ve firmě BG-Graspointner, říká:

Prostupy skrz stropy by způsobily velké zvýšení nákladů a navíc by oslabily statiku konstrukce. Bodové odtoky tedy nepřicházely v úvahu.


Úspěšné hledání řešení

V úzké spolupráci s Albertem Eberdorferem, jednatelem firmy Geologie-Wasser-Umwelt GmbH, vyvinul Markus Unterberger alternatívní řešení. Eberdorfer naznačuje jeden z hlavních problémů tohoto projektu:


V podzemní garáži místy neexistuje žádný využitelný spád. Odtokové výšky jsou navíc velmi nepatrné, protože linie podzemní garáže a horní hrana terénu probíhají v protisměru.

Kvůli společně vyvinutým řešením jsme udělali hydraulické výpočty. Abychom zaručili potřebný hydraulický výkon, na některých místech jsme se rozhodli použít širší žlaby. Některé spádové plochy byly částečně připojené přímo na hlavní žlaby. Na dvou místech v areálu, mimo jiné na hřišti, byly nutné speciální konstrukce. Přestože byl spád v těchto místech příliš nepatrný, použili jsme obzvláště hluboké žlaby. Do nich byl vybetonovaný klin, aby se vytvořil umělý spád. Tady se jako ideální ukázal náš žlabový materiál FILCOTEN® HPC, protože díky svým minerálním vlastnostem materiálu vytváří velmi pevné spojení s betonovými klíny. Takto jsme mohli dosáhnout dostatečné konstrukční výšky. Všechna dešťová voda odtéká odtokovými vedeními do podzemních vsakovacích zařízení. Znečištěné vody z podzemní garáže a nebo z parkovacích ploch se odvádí do odlučovače.

Eberdorfer vyjádřil spokojenost s výsledky a nadšení z myšlenky ochrany životního prostředí pomocí odvodňovacích systémů BG. Trvale udržitelný rozvoj se musí prosadit všude tam, kde to jen lze.


Je namístě, abychom se nad tématikou likvidace odpadů zamýšleli už na začátku projektu. Materiál, který je možné recyklovat na 100%, má jasnou výhodu.


Gottfried Graspointner, poradce prodeje ve firmě BG-Graspointner, zdůraznil pozitivní výsledek a v tomto projektu vidí více důvodů pro úspěšnou spolupráci:


Největší výzvou bylo najít nejlepší technické a ekonomické řešení a dodat ho včas. S výsledkem jsme velmi spokojeni. Pro architekty, projektanty i stavitele jsme byli něco víc než jen řešitelé problémů.


Hledáte i Vy řešení pro technicky náročný projekt? Rádi vás podpoříme. S našimi odborníky pro trvale udržitelné odvodnění se můžete spojit na +420 257 950 853, příp. www.bg-graspointner.com .Nenechte si ujít pokračování:

V druhé části se podrobně podíváme na vzrušující koncept nezastřešených ploch pro obytný komplex Quartier Riedenburg. Jen na našem blogu.Popis projektu


Název projektu: Quartier Riedenburg

Místo: Salzburg

Typy vyztužených žlabů: FCT pro G světlost 150 // FCT pro V světlost 100 // FCT pro V světlost 100 mini H=80 // FCT pro V světlost 150 mini H=170, H=120, H=100 // FCT pro V světlost 200 // FCT pro V světlost 200 mini H=200 // BG TE štěrbinový žlab na terasy E, SW18, uzavřený, variabilní konstrukční výška 80-130, // BG-FA fasádní žlab V RB 130, fixní konstrukční výška 55, perforovaný na obou stranách // BG-FA fasádní žlab V RB 200, fixní konstrukční výška 55, perforovaný na obou stranách // BG-FA fasádní žlab V RB 250, fixní konstrukční výška 55, perforovaný na obou stranách // BG-FA fasádní žlab V RB 250, fixní konstrukční výška 90, perforovaný na obou stranách

Celkový počet běžných metrů: 1.558 m

Servisní podpora BG:Hydraulické výpočty, speciální pro umělý spád v mimořádně hlubokých žlabech

Zákazník/stavitel: GSWB Salzburg

Projektový tým BG: Gottfried Graspointner, Markus Unterberger

Obchodní partner BG: Würth Hochenburger GmbH in Salzburg

Architekt/projektant: DI Albert Eberdorfer (Geology Water Environment GmbH) // DI Mag. Otmar Stöckl (landscape architect) Schwarzenbacher // Struber Architekten ZT GmbH // Fally & Partner Architekten ZT GmbH

Stavební podnik: Generalunternehmer RHZ Salzburg // Garten-Landschaftsbau GmbH

Gottfried Graspointner
Sales advisor north Austria
BG-Graspointner GmbH
share with
(0 votes)