Udržitelná výstavba

Stavění budoucnosti s ÖGNI


Již po nějakou dobu se atraktivita nemovitosti nehodnotí pouze na základě polohy a velikosti. Dnes jsou také předpokladem dobré investice, v souladu s nově vznikajícím povědomím veřejnosti, ekologická a sociálně-kulturní měřítka. Jako člen ÖGNI, Rakouské rady pro udržitelné stavby, podporujeme myšlenky zdůrazňující tyto tendence.Arrow
Arrow
Poslání ÖGNI jako certifikačního orgánu: dát udržitelnosti pevné základy ve stavebnictví a nemovitostech.
ArrowArrow
Slider


Poslání

Rakouská rada pro udržitelné budovy (ÖGNI) je věrná svému poslání prosazovat udržitelnost v odvětví stavebnictví a nemovitostí. Cílem jsou stavby, které jsou velmi cenově efektivní a sociálně udržitelné, to znamená takové, které budou mít pozitivní vliv na zdraví, blahobyt a produktivitu jejich uživatelů po generace. ÖGNI nejedná jako certifikační orgán osamoceně, ale společně s partnerskými organizacemi v Německu, Švýcarsku, Dánsku, Francii, Irsku a Španělsku jako součást evropské iniciativy.Silná organizace

ÖGNI pracuje na základě německého DGNB systému pro šetrné budovy, který je jedním ze tří celosvětově uznávaným certifikačním systémem, ale pouze jediný, který klade stejný důraz na ekologii jako na ostatní faktory. Více než 200 aplikovaných parametrů zahrnuje kritéria pro spotřebu CO2, hluk, světlo a recyklaci stejně tak jako posouzení, zda se nemovitost hodí do plánovaného prostředí. Pečetě kvality jsou udělovány v rozsahu od bronzové po platinovou podle toho, jak budova splňuje příslušné požadavky. ÖGNI je nyní hlavním rakouským certifikačním orgánem v této oblasti.

Certifikáty, které jsou požadovány do výběrového řízení, jsou v zájmu podnikatelů i investorů, protože kompletně dokumentují udržitelnost nemovitosti po celý životní cyklus budovy. Poskytují klíčové ukazatele, zda nemovitost představuje bezpečnou investici. Na tento proces dohlížejí nezávislí auditoři ÖGNI.Kdo je zúčastněný?

Jako nezisková organizace, ÖGNI je výlučně financována jejími přibližně 200 členy. Mezi ně patří stavební firmy, architekti a developerské společnosti, ale také narůstající počet softwarových firem, které se zaměřují na stejné cíle. Softwarové společnosti se k této organizaci připojují digitalizací, a to ve formě konceptů inteligentních domů nebo mobility, což podporuje udržitelnost. Výrobky a služby členů ÖGNI jsou samozřejmě ÖGNI-certifikované.

Výkonný ředitel ÖGNI Peter Engert:

Máme radost z velmi široké základny s členskými společnostmi z téměř každého odvětví průmyslu. Nicméně, BG-Graspointner je jediným výrobcem odvodňovacích systémů.

Engert poznamenal, že oblast sociálního bydlení je nedostatečně zastoupena. Je žádoucí, aby udržitelná výstavba a zdravé nemovitosti, byly dostupné všem.Dynamická organizace

V ÖGNI jako organizaci se toho děje hodně; její činnosti zahrnují pravidelné pokračující vzdělávací kurzy auditorů, které se konají na univerzitách, probíhající aktualizace certifikačního systému a návrhy pozičních dokumentů. Pracovní skupiny jsou sestaveny se zaměřením na taková témata s významem pro budoucnost, jako jsou inteligentní města nebo sociální udržitelnost. Za tímto účelem jsou zváni externí odborníci z oboru a ÖGNI se dělí o znalosti získané z těchto dynamických, na výsledek zaměřených procesů s veřejností.Proč se nám líbí ÖGNI?

BG-Graspointner je členem ÖGNI od listopadu 2017. Valentin Krexhammer, ředitel prodeje pro Rakousko firmy BG-Graspointner, vysvětluje důvod členství takto:

Valentin Krexhammer, ředitel prodeje pro Rakousko firmy BG-Graspointner, vysvětluje důvod členství takto:

Od začátku se nám líbil vyrovnaný přístup založený na 3pilířích – výrobek, postup, lidé. Právě tento holistický pohled na možné důsledky pro náš průmysl je pro nás velmi zajímavý.

Jako další faktory Krexhammer uvádí významné dokončené stavební projekty a příležitosti k navázání nových kontaktů. Vyjadřuje se k tomu, jakou je ÖGNI nesmírně důležitou sítí.

Krexhammer:

Všichni partneři, které máme v ÖGNI, jednají podle stejných pravidel. To nás posiluje v našem společném poslání, motivuje nás to jít v před po cestě, kterou jdeme. Aby se cokoli změnilo, výrobci sami musí vidět to světlo.Provést úspěšnou změnu

Organizace jako ÖGNI a společnosti jako BG-Graspointner se díky svému závazku ke strategii udržitelnosti těší lepšímu vnímání veřejností. Tento pozitivní vedlejší účinek je nevyhnutelný – jinými slovy, chceme-li něco změnit, automaticky budeme úspěšní.

Na otázku ohledně možného navýšení ceny za udržitelné stavby, Krexhammer odpověděl:

Současné ceny BG jsou zcela v souladu s trhem. Skutečnost, že jsme členem ÖGNI, nám dává možnost ukázat, že navzdory většímu úsilí, udržitelnost nemusí stát spoustu peněz. Čím vice změn uskutečníme, tím všednější a cenově efektivnější šetrné budovy budu.Jak se bude stavět v budoucnosti?

Jaké argumenty a myšlenky by skutečně mohly ještě vice prosadit udržitelnou výstavbu?

Peter Engert k metodám výstavby zítřka:

Doposud se architekti zabývali především estetikou a konstrukční stabilitou, zatímco energetická kritéria byla otázkou pro inženýry. Ale v budoucnu se architektura bude vice a vice zabývat spotřebou energie a souvisejícími problémy.

Jeden klasický příklad jaký má architektura vliv na mikroklima. Výška a poloha budov a vzdálenost mezi nimi má především dopad na proudění větru a sluneční svit. To souvisí s konfliktní situací, že na jedné straně chceme, aby města byla prostorná, ale na druhé straně větší hustota obyvatelstva je z hlediska energie nadřazená, protože dochází k menším ztrátám tepla.

Engert vidí, že digitalizace a nově vznikající koncepty mobility nabývají na důležitosti:


Lidé vždy chodili do práce. Nyní je vice a vice způsobů, jak práce přichází za lidmi.

Jestliže byste chtěli vědět, jak bude vypadat udržitelné odvodnění budoucnosti, a co je možné již dnes, zavolejte! Naši specialisté vám rádi odpovědí na vaše otázky.Valentin Krexhammer
Sales Management
BG-Graspointner | Austria
share with
(0 votes)