Člen Spolku na ochranu klimatu Rakousko

Společně proti změně klimatu


S klimatem je to vážné a my to vážně i bereme. Ve Spolku na ochranu klimatu bojují evropské spolky, společnosti a obce daných regionů odhodlaně a zodpovědně proti změně klimatu. Jako člen této globální iniciativy čelíme tomuto úkolu, zavazujeme se k ambiciózním cílům a jejich plněním měříme svůj úspěch.Arrow
Arrow
Ve Spolku na ochranu klimatu bojují evropské spolky, společnosti a obce daných regionů proti změně klimatu. Jsme jeho členy, zavazujeme se k ambiciózním cílům a jejich plněním měříme svůj úspěch.
ArrowArrow
Slider


I firmy nesou odpovědnost

Aby se při ochraně klimatu nenechal nikdo utěšit dobrými činy druhých, je zapotřebí společenství, která napříč zeměmi, kontinenty a zájmovými skupinami táhnou za jeden provaz. Proto jsme od roku 2014 členem Spolku pro Climate Alliance Austria, který v sobě spojuje podnikatele a téma ochrany klimatu. Hlásíme se k trvalé udržitelnosti, i když to znamená, vzít pro to do rukou peníze.Cíl Spolku na ochranu klimatu

Cílem Spolku na Climate Alliance je svět, ve kterém je ochrana klimatu samozřejmostí, zdroje jsou spravedlivě rozdělovány a všichni lidé žijí sociálně, ekologicky a ekonomicky odpovědně. Poradci Spolku přitom doprovází organizace na jejich cestě. Nejde o to, někoho sankcionovat, ale budovat povědomí o tomto problému, motivovat a vzbudit radost ze svého počínání. Tato dobrovolná iniciativa je velmi úspěšná. Ke Spolku pro ochranu klimatu Rakousko se v mezičase přidalo více než 1100 společností.

Cíle Spolku pro ochranu klimatu jsou také našimi cíli, protože se chceme stát tou nejuvědomělejší společností s ohledem na trvale udržitelný rozvoj v naší branži. Důkazem toho je nejen náš High Performance Concrete FILCOTEN® HPC, ale také celá řada dalších opatření, jako například spolupráce s ekologickou tiskárnou gugler, náš podíl na výzvě adresované rakouské spolkové vládě, plnění managementu životního prostředí dle ISO 14001 nebo přechod na 100% zelené elektřiny. O obou právě zmíněných tématech se zde brzy dočtete více.Podívat se firmě na zoubek

Spolupráce se Spolkem na ochranu klimatu Rakousko vypadá takto: poradce organizace přijde do firmy a při rozhovorech a prohlídce analyzuje výrobu, vozový park, zásobování energií, motivaci zaměstnanců atp. Následně je vytvořena energetická bilance a bilance CO2. Ta je rozpočítána na osobu, zohledňuje tedy i růst. Jsou probrány i možností dotací.

Následně vypracuje poradce zprávu, ve které poukáže na témata, ve kterých dřímá potenciál v oblasti ochrany klimatu. Je možné přestavět vozový park na hybridní nebo elektrický pohon? Kde je možné zlepšit izolaci a nepropustnost budov? Je možné ušetřit na spotřebě energie na topení? Odpovědi na tyto a podobné otázky prezentuje poradce při druhém termínu. Po odsouhlasení společností jsou tyto myšlenky zahrnuty do balíku opatření a pragmaticky rozděleny do tří kategorií.Tři stupně
  1. Která opatření nic nestojí nebo stojí velmi málo? Ta by měla být začleněna nejdřív. K překvapení většiny je právě zde velké množství efektivních možností dosažitelných jen změnou chování.

    Georg Spiekermann (Spolek pro ochranu klimatu Rakousko):

    Nejprve vytvoříme povědomí o problému a následně pak struktury a kompetence, kterými dosáhneme změny chování.

    K tomu patří například zcela jednoduché věci jako aplikace pokynů pro nárazové větrání, odpojení žroutů elektrického proudu, zavírání kyvadlových dveří atp.

  2. Které menší investice pro efektivní spotřebu se nabízejí? Jedním z nejčastějších bodů v této kategorii je osvětlení. Moderní světelné zdroje mohou výrazně přispět k úsporám energie.

  3. Které větší investice mají smysl pro dosažení ještě vyšší míry trvalé udržitelnosti? Pokud došlo ke splnění bodů 1 a 2, přejde společnost k těmto návrhům. K nim patří například výměna výrobních zařízení, přechod na jiné nositele energie nebo výstavba fotovoltaických zařízení.


Co jsme například změnili my?

Přechodem na FILCOTEN® jsme měli možnost ušetřit velké množství CO2. Jednak proto, že výroba předchozí betonové suroviny znamenala výrazně větší množství oxidu uhličitého, a také proto, že FILCOTEN® je podstatně lehčí a jeho transport tak představuje nižší produkci CO2.

Na začátku našeho členství spotřebovalo samotné chlazení naší servrovny tři čtvrtiny z celkové energie naší kancelářské budovy. Jednoduchým opatřením jsme byli schopni snížit spotřebu na 0,7 kWh. Servrovna byla rozdělena stěnou. V jedné polovině místnosti stojí IT vybavení zadní stranou přímo u této stěny a vypouští tak veškerý horký vzduch otvory do druhé poloviny místnosti. Zařízení zůstávají chladnější a je tak potřeba výrazně méně energie, aby jejich teplota byla udržována na nízkých hodnotách.

Současně s firmou rostla také naše absolutní spotřeba proudu. Ekvivalent CO2 celé naší spotřeby se ale snižoval. Dalšími opatřeními byla kontrola a zajištění těsnosti budovy, ale také přechod na opakovaně plnitelné náplně do tiskáren, což zamezí tvorbě velkého množství odpadu. Do budoucna plánujeme několik zajímavých opatření pro stupeň 3, o nichž se zde dozvíte více, jakmile to bude aktuální.Ochrana klimatu je věc postoje

Tak jako u všech procesů změn ve firmě není možné ochranu klimatu jednoduše nařídit. I přes přibývající extrémní výkyvy počasí je tato hrozba stále ještě relativně abstraktní. To ví také Georg Spiekermann (poradce Spolku pro ochranu klimatu Rakousko) a Norbert Rainer (šéf regionální pobočky Spolku pro ochranu klimatu Rakousko). Jejich organizace proto aktivně přispívá k tomu, aby se toto téma pevně zakotvilo v myšlení všech zaměstnanců, aniž by bylo nutné hrozit zvednutým ukazováčkem.

Georg Spiekermann:

Pro zaměstnance je snazší se s tématem identifikovat, když jde management příkladem svými dobrými skutky

To se může dít různými způsoby. Aby bylo možné si zaměstnance získat, je to na začátku většinou v rámci slavnostní firemní akce, na které je představena prezentace, ve které jsou oznámeny dohodnuté cíle.

Norbert Rainer:

Stane-li se toto téma součástí všedního života, existuje velká šance, že budou kolegové podle těchto postojů jednat nejen ve firmě, ale že si své přesvědčení přenesou i domů.


Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria
share with
(0 votes)