Certifikace ISO

Skutečně trvale udržitelný rozvoj? Splněno!


Jak je možné rozeznat skutečně trvale udržitelný rozvoj od pouhých slov? Dobrou možnost srovnání nabízí normy Mezinárodní organizace pro normování ISO. Celosvětově se zakládají na stejných kritériích, například pro management životního prostředí a energetický management. Ideální způsob, jak transparentně představit naše ekologické snahy a věrohodně je reprezentovat směrem ven.Arrow
Arrow
Díky certifikaci ISO je možné rozeznat skutečně trvale udržitelný rozvoj od pouhých slov, protože jeho kritéria jsou platná na celém světě.
ArrowArrow
Slider


Jsme dál

Vývojem našeho materiálu FILCOTEN® HPC se nám podařilo vyvinout inovativní mnohonásobně ekologičtější materiál High Performance Concrete, který v sobě spojuje mimořádné technické vlastnosti s trvalou udržitelností. FILCOTEN® je kromě jiného čistě minerální, ze 100 procent recyklovatelný, neobsahuje rozpouštědla a těžké kovy a je ze 100 procent vyrobený pomocí ekologické elektřiny. To jsou ty nejlepší předpoklady, abychom se stali nejuvědomělejší společností s ohledem na trvale udržitelný rozvoj v naší branži. Dnes pracujeme tvrději, než kdy dříve, abychom tohoto cíle dosáhli. Systémovou certifikací kvality, ekologické zátěže a energie a každoročními audity necháváme prověřit, zda těmto nárokům vyhovujeme.Jednou za rok je to tu

Vedení společnosti BG-Graspointner aktualizuje na roční bázi strategii firmy a kontrolu managementu. Cílem posledně jmenovaného je, udržet si přehled o uplynulém obchodním roce a definovat si operativní cíle pro následující obchodní rok.

V souvislosti s kontrolním a opakovaným auditem (2 až 3 dny) projednávají pánové Hochradl a Jochinger z TÜV Austria CERT s vedením společnosti standardy ISO a realizaci strategických a operativních cílů, resp. příležitosti a rizika, která z nich mohou plynout.Naše kontrola má systém

Dny vynaložené na audit jsou také nezbytné, protože u nás se nekontroluje jen dodržování norem, ale jsou zkoumány hned tři celé oblasti, ve kterých je společnost BG-Graspointner certifikovaná: Management kvality (ISO 9001), Management životního prostředí (ISO 14001) a Energetický management (ISO 50001). Všechny tyto tři oblasti tvoří společně od roku 2014 náš Integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje všechna opatření v jedné ucelené struktuře a celou kontrolu tak usnadňuje.Proč vůbec ISO?

Velkou výhodou certifikace ISO je celosvětová platnost kritérií. Potenciální obchodní partneři a spotřebitelé na celém světě tak jasně ví, co dostanou, když je společnost v určité oblasti certifikována. Pro nás je ISO certifikace vítanou možností, nabídnout transparentnost a ověřitelnost našich ekologických snah.Co kontrolujeme?

Protože náš Integrovaný systém managementu zahrnuje také životní prostředí a energie, jsou, kromě jiného, kontrolovány i ukazatele v těchto oblastech, stejně jako náš program ochrany životního prostředí a energetický program (tedy již naplánované a realizované projekty). Jsou vypracovávány možnosti, jak optimálně dosáhnout stanovených cílů. Mezi ně patří například rozhodovací kritéria pro výběr dodavatelů. Jak daleko jsou od nás vzdáleni? (dlouhé přepravní vzdálenosti zvyšují uhlíkovou stopu.) Je případně dodavatel sám certifikovaný, resp. plní určité standardy? Cement má za normálních okolností vysokou uhlíkovou stopu. Proto spolupracujeme s dodavatelem cementu, který má celosvětově nejlepší ukazatele v trvalé udržitelnosti, firmou LEUBE.

Největší pozornost ale samozřejmě věnujeme samotným auditům BG-Graspointner. V rámci energetického hodnocení se kromě jiného zabýváme také následujícími otázkami. Jak vysoká je naše spotřeba energie? Které energetické zdroje využíváme? Jaké je složení našeho vozového parku? Našim hlavním cílem je přitom vždy energetická účinnost jednotlivých procesů, jako je topení, elektřina, vozový park, stlačený vzduch atp. Jedním z našich cílů je další snižování obsahu oceli v našich produktech.

Detaily nemůžeme na tomto místě prozrazovat, ale pan Jochinger z TÜV Austria potvrzuje:

U společnosti BG-Graspointner je systém managementu velmi dobře integrován a normy jsou ve velké míře naplňovány.Je třeba pro to něco udělat

Po skončení auditu si odsouhlasíme nové cíle, kterých chceme v následujícím roce dosáhnout. To, jak se nám to podaří, je jen na nás. Pro lepší orientaci v mezičase využíváme opatření interního auditu. Tímto způsobem máme možnost se sami zkontrolovat a zjistit, zda je vytyčená cesta tou správnou. Kromě toho sami stále hledáme možnosti, jak ještě zodpovědněji zacházet se zdroji.
Taková budoucnost, nebo žádná

Pro společnost BG-Graspointner neexistuje žádná alternativa pro trvale udržitelné inovace. Bernhard Knoblechner, Managing Director BG-Graspointner:

Certifikace ISO nám pomáhá dostát našim nárokům na trvalou udržitelnost, protože nás zavazuje k tomu, být stále lepší, a současně činí naše dosažené výsledky transparentními.

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria
share with
(1 Vote)